Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zyomid nedir?

zyomid : n. biochem. Çürüyen dokudan türeyen herhangi bir zehir, zimoid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


coffeinism : n. Aşırı kahve içimine bağlı kronik kahve zehirlenmesi.


colibacillosis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu enfeksiyon.


dejectory : a. Müshil.


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


hemo- : pref. Kan.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


oculo- : pref. gözle ilgili.


oculozygomatic : a. Göz ve elmacık kemiğine ait.


ossature : n. Vücutta kemiklerin sıralanma şekli.


pimeluria : n. İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı, pimelüri.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


pneumonography : Akciğer radyografisi.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.


pseudocartilage : n. Kıkırdağı andıran doku.