Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zyomid nedir?

zyomid : n. biochem. Çürüyen dokudan türeyen herhangi bir zehir, zimoid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


extravaginal : a. Vaginadışı.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


histonuria : n. Histon işeme.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


hyperketonuria : n. İdrarda keton fazlalığı.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


malar : a. Yanağa ait, malaris.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


number : n. Sayı.


os, : n. (pl. ossa). Kemki, ossis.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


reflux : n. Geriye akış.


Shiga's Bacillus : n. Yakın ve uzak doğu'da dizanteri amili olarak ortaya çıkan bir bakteri.