Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zyomid nedir?

zyomid : n. biochem. Çürüyen dokudan türeyen herhangi bir zehir, zimoid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


compatible : a. Kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen, uyumlu şekilde birarada bulunabilen.


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


macular : a. Beneğe ait.


metopic : a. Alınaait.


neurapraxia : n. Çevresel sinir liflerinin geçici olarak iş görememesi.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


prepuce : n. Sünnet derisi.


rectal : a. Rektum ait,rectalis.


specimen : n. örnek, numune, model, misal.


squamal : a. Bağaya ait, bağası, skuamal, squamalis.


thermology : n. Haraket bilgisi, ısı bilim, termoloji.