Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zyomid nedir?

zyomid : n. biochem. Çürüyen dokudan türeyen herhangi bir zehir, zimoid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


geobiology : n. Yeryüzündeki hayatı konu alan ilim dalı, yeryüzü biyolojisi.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


metapore : n. Magendie deliği.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


panacea : n. Her derde deva olan ilaç.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


piezometer : n. 1. See: Piesimeter; 2. See: Orbitonometer.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).


scleroskeleton : n. Kemik iskelette bağlar, asyalar ve kirişlerin kemikleşmesinden ileri gelen kısım.


stauroplegia : n. Çapraz hemipleji.