Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zyomid nedir?

zyomid : n. biochem. Çürüyen dokudan türeyen herhangi bir zehir, zimoid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


galenic : a. See: Galenic.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


hydrutic : a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. Hidrüri gösteren, hidrüri ile belirgin.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


lumb(o) : pref. Bel.


mesorectum : n. rektum mezosu.


organicism : n. 1. Tüm hastalıkların ve hastalık belirtilerinin, zihni ve psişik bozuklular da dahil somatik kaynaklı olduğunu ileri sürenörüş; 2. Vücutta mevcut her organın kendine has bir yapı gösterdiğini ileri süren görüş.


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


perichordal : a. 1. Notochord'la ilgili; 2. Notochord çevresinde, notochord'u çevreleyen.


pyramid : n. Konik tepe (kabartı), koni biçiminde tümsek, piramid.


sanguiferus : a. Kan taşıyan, kanı ileten.