Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zyomid nedir?

zyomid : n. biochem. Çürüyen dokudan türeyen herhangi bir zehir, zimoid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


diversification : n. Farklılaşma, değişme, değişiklik.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


fungus : n. (pl. Fungi). Sünger gibi kabarcık, yara etarfında veya deri üzerinde peyda olan mantar veya süngersi şiş, fongüs.


graphomania : n. İçten gelen devamlı yazma dürtüsü, çılgınlık derecesine varan yazma arzusu.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


indicator : n. biochem. Asit veya alkali mevcudiyetini bildiren ecza, endikatör.


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


methaemoglobinuria : n. İdrarda methemoglobin bulunması.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


oxalation : n. Sodyum oksalatla yapılan tedavi.


podginess : n. Bodurluk şişman ve kısa boyluluk.


postmature : n. Miad geçmesi, beklenen doğum tarihinin gecikmiş durumda olması.


sex-linked : a. Cinsiyet kromozomu üzeindeki genlerle evlada geçmiş, bu genler tarafından oluşturulmuş (karakter, hastalık v.s.)