Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymurgy nedir?

zymurgy : n. Fermantasyon olayından faydalanan endüstri dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


corpulent : a. Aşırı şişman.


coxarthrosis : n. Kalça ekleminin iltihabı.


dactylus : El veya ayak parmağı.


fibroglioma : n. Lifli elementler ihtiva eden gliyom.


funis : n. See:Funiculus.


heminephrectomy : n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


mange : n.Uyuz hastalığı.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.


rhizome : n. Bir bitkinin yeraltı gövdesi, kök gövde, rizom.


scleroatrophic : a. Hem sertleşme hem küçülme gösteren, skleroz ve atrofi ile belirgin.


sinistrality : n. Solaklık.