Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymurgy nedir?

zymurgy : n. Fermantasyon olayından faydalanan endüstri dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


fellator : n. Penisi ağzına alarak uyaran kişi.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


hypertrophy : n. Bir organın veya bunun bir kısmının patolojik olarak fazla büyümesi, hipertorfi, anormal irileşme.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


keratitic precipitates : n. Choroid, corpus ciliare ve iris iltihaplarında, kornea arka yüzeyine yapışık olarak bulunan büyük hücreler.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


medication : n. İlacla tedavi.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.


ophthalmodonesis : n. Gözlerin titreme hareketi.


oxypathy : n. Asit zehirlenmesi.


paraspasm : n. 1.Bacaklarda aniden gelişen kas kasılması, bacak spazmı; 2. Bacakların, beyin motor nöronlarındaki herhangi bir lezyona bağlı olarak gelişen spastik felci, spastik parapleji.