Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymurgy nedir?

zymurgy : n. Fermantasyon olayından faydalanan endüstri dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatation : n. Bronş lümeninin genişlemesi, bronş genişlemesi.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


chest : n. Göğüs, pektus, toraks


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


estrual : a. Östrusa ait.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


hydrocystoma : n. ter bezinin kistik tümörü, hidrokistom.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


kreotoxicon : n. Bozulmuş ette oluşan toksik bir madde.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


malic : a. biochem. Elma veya üzüm gibi meyvalarda bulunan malik aside ait.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.