Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymurgy nedir?

zymurgy : n. Fermantasyon olayından faydalanan endüstri dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromhexine : n. Bitkilerden elde olunan vasicine adlı alkaloidin sentetik bir türevi.


castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


emmenic : a. Menstruasyona ait.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


impregnated : a. Gebe, hamile.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


papaveraldine : n. See: Xanthaline.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


pyelography : n. Kontrast madde vererek piyelonun röntgenle resmini alma; piyelografi.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


rectal : a. Rektum ait,rectalis.


rhinological : a. Burun hastalıklarına ait, rinolojik.


serositis : n. Seröz zar (seroza) iltihabı, serozit.