Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymurgy nedir?

zymurgy : n. Fermantasyon olayından faydalanan endüstri dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

center : n. Merkez


chokes : n. Yüksek basınçtan ani olarak normal atmosfer basıncına geçildiği zaman görülen sternum'un altında yanma hissi, öksürük nöbeti, solunum sayısının artışı gibi gösterilerle belirgin durum.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


devolution : n. Katabolik değişme.


dystrophic : a. Distrofiye ait.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


oligospermia : n. Menide spermatozoidlerin azalması, oligospermi, oligospermatizm.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


parathion : n. Tarım alanında, insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


proctoscopy : n. Proktoskopla yapılan rektum muayenesi.


protist : n. Tk hücreli hayvan veya bitki.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


psychocutaneous : a. Ruhi hastalıklarla cilt hastalıkları arasındaki ilgiye ait.