Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymurgy nedir?

zymurgy : n. Fermantasyon olayından faydalanan endüstri dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


deoxycortone : n. Sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenleyen ve adrenal korteksten salgılanan bir hormon.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).