Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymotic nedir?

zymotic : a. zimoza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


mia socket : Göz çukuru.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hybridity : n. Melezlik.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


pharynoperistole : n. Yutak daralması.


phosphate : n. biochem. Asid fosforik tuzu, fosfat.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.