Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymotic nedir?

zymotic : a. zimoza ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


metrotomy : n. See: Hysterotomy.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


preretinal : a. Retina önünde.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


puromycin : n. Hücrelerde protein oluşmasını engelleyen sitotoksik bir antibiyotik.


salpingo-oophorectomy : n. Dölyatağı (Fallop) borusunu ve yumurtalığı çıkarma ameliyatı.


scotogram : n. Röntgen ışınları aracılığıyla alınan film.


sedan : n. Sedye, tahtıravan.


suspension : n. 1. Yerinden kaymış veya sarkmış bir organın diğer bir oluşuma dikişle tesbiti; 2. Herhangi bir şeyin geçici olarak durması veay kesilmesi; 3. Bir maddenin sıvı içinde erimeden küçük tanecikler halinde dağılması hali; 4. Etkili maddenin uygun sıvı içinde erimeden küçük tanecikler halinde dağılmasından oluşan ilaç; 5. Hastayı omuzlarından çekerek askıya almak, omurgadaki eğrilik v.s. bozuklukları düzeltmek üzere uygulanan bir tedavi yöntemi.


syncopation : n. Beyin kansızlığından ileri gelen baygınlık.


tbiio- : pref. Tibia anlamına önek.