Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymosterol nedir?

zymosterol : n. biochem. Mantar ve küflerde olan sterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condyle : n. 1. Elin parmak eklemlerinin başları; 2. Kemiğin ucunda olan yumru, lokma, kondil. condylus


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


metacyesis : n. Dış gebelik.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


organizer : n. Embriyonda gelişimi idare eden merkez.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


pernasal : a. Burun yoluyla, burun aracılığıyla.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


radium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 88 ve atom ağırlığı: 226.05 olan kimyasal element, radyum.


realization : n. Gerçekleştirme, gerçekleşme.