Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zymosterol nedir?

zymosterol : n. biochem. Mantar ve küflerde olan sterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


hernial : a. Fıtıklı.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


metopoplasty : n. Alında plastik ameliyat.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


osteotabes : n. Çocuklarda görülen ve hücrelerin tahribi ile müterafık olan bir kemik iliği hastalığı.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.