Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymosis nedir?

zymosis : n. 1. Mayalanma, fermantasyon; 2. Mayalara bağlı hastalık husulu.

zymosis gastrica : Midede organik asidin bulunamsı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


deodorize : v. Dezenfekte etmek.


gluttony : n. Oburluk


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


monoplegia : n. Bir tarafın veya bir kas grubunun felci, monopleji.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.