Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zymosis nedir?

zymosis : n. 1. Mayalanma, fermantasyon; 2. Mayalara bağlı hastalık husulu.

zymosis gastrica : Midede organik asidin bulunamsı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachinnation : n. Histerik gülüş.


cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


demonstrator : n. Göstererek öğreten kişi, deneysel olarak anlatan öğretmen, demonstratör.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


maculopapular : n. Cilt üzerinde leke ve ele gelen kabarıklık (papül) bulunması.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


neurotrauma : n. sinirin zedelenmesi, sinir incinmesi, nörotravma.


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


onycho- : pref. Tırnakla ilgili.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.