Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymosis nedir?

zymosis : n. 1. Mayalanma, fermantasyon; 2. Mayalara bağlı hastalık husulu.

zymosis gastrica : Midede organik asidin bulunamsı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


dysphrasia : n. Konuşamamazlık, konuşma bozukluğu.


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


fast : a. % n. 1. Dayanıklı, solmaz; 2. Perhiz.


hernia : n. Fıtık, herni.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


kakosmia : n. Pis okku.


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


perisynovial : a. Sinovyayı saran.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.


radial : a. Radyusa ait, radyal, radialis.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.


serology : n. Serum imalinden veya tesirlerinden bahseden ilim, serumbilim, seroloji.


sphygmocardiogram : n. Sfigmokardiyograf aracılığıyla elde edilen çizelge.


spirillemia : n. Kanda Spirillum cinsi mikro-organizmaların bulunuşu.