Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymosis nedir?

zymosis : n. 1. Mayalanma, fermantasyon; 2. Mayalara bağlı hastalık husulu.

zymosis gastrica : Midede organik asidin bulunamsı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


fluid : n. Mayi, sıvı, likid, liquor.


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


identification : n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


non repetatur : n. See: Non repetat.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.