Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zymosis nedir?

zymosis : n. 1. Mayalanma, fermantasyon; 2. Mayalara bağlı hastalık husulu.

zymosis gastrica : Midede organik asidin bulunamsı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaphil : n. See: chromaffin.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


dendrite : n. Sinir hücresine giden icne bir lif.


ear : n. Kulak.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


gynecomania : n. Erkekte aşırı cinsel arzu, erkeğin cinsel hayata aşırı düşkünlük göstermesi hali.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


keratorrhexis : n. Kornea yırtılması.


lipping : n. Osteoartritte kemiksi dudak gelişimi.


meniere's disease : n. Orta kulaktaki zar labirentin, ayrı sıvı mevcudiyetine bağlı olarak gerilmesi.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


nauseant : a. & n. Mide bulantısı veren (ilaç).


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.