Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymosis nedir?

zymosis : n. 1. Mayalanma, fermantasyon; 2. Mayalara bağlı hastalık husulu.

zymosis gastrica : Midede organik asidin bulunamsı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


ovariocentesis : n. Yumurtalığın cerrahi delinlmesi, ovaryosentez.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


sialagogue : n. 1. Tükürük salgısını artırıcı, 2. Tükürük salgısını artırıcı madde (ilaç v.s.).


sialogenous : a. Salya (tükrük) yapan, siyalojen.


sialoschesis : n. Salya salgısını durdurma.