Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymosis nedir?

zymosis : n. 1. Mayalanma, fermantasyon; 2. Mayalara bağlı hastalık husulu.

zymosis gastrica : Midede organik asidin bulunamsı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


cementogenesis : n. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


cryo-aerotherapy : n. Soğuk hava ile yapılan tedavi.


depressant : a. Faaliyeti azaltan, müsekkin, yatıştırıcı.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


inert : a. Atıl, faaliyetsiz, hareketsiz, tesirsiz.


isolysis : n. Hayvan eritrositlerinin aynı türden diğer bir hayvan kanıyla karşılaştığı zaman, izolizin etkisiyle hemoliz oluşu.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


pathologist : n. Patolog.


paramyotonia : n. Kas tonüsünün patolojik olarak artması.


plumbago : n. Karbon'un bir cnisi, grafit.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.