Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymose nedir?

zymose : n. See:invertin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromum : n. See: Bromine.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


exuvia : n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileri; 2. Dökülmüş epidermis.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


hemasthenosis : n. Kan dolaşımı noksanlığı.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


pollakiuria : n. Sık sık idrar çıkarma, polakiüri.


polymenia : n. See: Polymenorrhea.


rosary : n. Tesbih şeklinde organ, rosarium.


sciatica : n. Kalça sinirlerinin nevraljisi ve iltihabı, siyatik.


souma : n. Sudan'da Tripanosomlar tarafından meydana gelen ve sığır, at ve develere arız olan bir hastalık.