Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymose nedir?

zymose : n. See:invertin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


Kiss of Life : n. Hayat öpücüğü.


maternal : a. Anneye ait.


metachromatism : n. 1. Bir dokunun çeşitli unsurlarının aynı boya ile değişik renklerde boyanma niteliği göstermesi, metakromatizm; 2. Boya renginden değişik renkte boyanma.


mirror : n. Ayna.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


perinuclear. : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


profundus : a. derin.


psoriatic : a. 1. Psoryazis'le ilgili; 2. Psoryazis gösteren kişi, psoryazisli; 3. Psoryazis niteliğinde psoryazis'e benzeyen.