Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymose nedir?

zymose : n. See:invertin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


cyst-urethritis : n. İdrar kesesi ve uretra iltihabı.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


enterobacteriotherapy : n. Barsak bakterilerinin tedavi amacıyla aşı şeklinde uygulanması.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


hyphydrosis : n. Yok denecek kadar az ter salgılanması, çok az terleme.


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


muscle : n. Kas, adale, musculus.


nasicorn : a. Burnunda boynuzu veya boynuzları olan.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


overweight : n. Şişmanlık, obezite.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.


silica : n. biochem. Silisyum dioksidi, çakmak taşı toprağı (SiO2).