Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymoscope nedir?

zymoscope : n. Mayalanma (fermantasyon) yı ölçen cihaz, zimoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


diverticulectomy : n. Divertikülün ameliyatla çıkarılması.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


perivasculitis : n. Damarkını iltihabı.


postoperative : a. Ameliyattan sonra, ameliyat sonu.


rectovaginal : a. Rektum ve vaginaya ait.


spermoneuralgia : n. Sperma kordonu nevraljisi.


sphygmous : a. 1. Nabızla ilgili, nabız atımına ait; 2. Nabız atımı gösteren, nabız atımı ile belirgin.


stactometer : n. Damlalar ölçmeğe mahsus tüp (eczacılıkta).


subdelirium : n. Az veya arasıra sayıklama.