Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymoscope nedir?

zymoscope : n. Mayalanma (fermantasyon) yı ölçen cihaz, zimoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerate : n. Balmumu merhem.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


mud : n. Çamur.


myosalpingitis : n. Fallop tübü kas tabakası (myosalpinx)'nın iltihabı, miyosalpenjit.


orthopia : n. Şaşılığın düzeltilmesi, ortopi.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


preinsula : n. İnsulanın baş kısmı.


pruritic : a. 1. Şiddetli kaşıntı (pruritus) ile ilgili; 2. Şiddetli kaşıntıya sebep olan, kaşıntılı.


registrant : a. Arşiv hemşiresi.


sepsis : n. Mikrop toksinlerinin kana karışması ile meydana gelen klinik tablo, sepsis.


stertorous : a. Horlama gibi ses çıkaran, hırıltılı, göğsü tıkanmış gibi.