Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymoscope nedir?

zymoscope : n. Mayalanma (fermantasyon) yı ölçen cihaz, zimoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


percept : n. Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


phlegmonoid : a. Flegmon'a benzeyen.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


radiculalgia : n. Sinir kökü nevraljisi.


roentgenometer : n. röntgen ışınlarının şiddetini ölçen alet, radyometre, röngenometre.


synovial : a. Sinovyaya ait, synovialis.


tachypnea : n. Çok hızlı solunum.