Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymoscope nedir?

zymoscope : n. Mayalanma (fermantasyon) yı ölçen cihaz, zimoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


chloride : n. biochem. Klorür.


desternalization : n. Göğüs kemiği (sternum)'ni kaburga kıkırdaklarından ayırma.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


gender : n. Cins, cinsiyet.


genitoplasty : n. Üretim (jenital) organlara yapılan plastik ameliyat.


helminthhagogue : n. Parazit düşürücü ilaçlar.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nephrocolic : a. n. 1. Böbrek ve kalın bağırsağa ait; 2. Böbrek koliği.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


oxyuriasis : n. Kıl kurtlarının barsakta meydanag etirdiği enfestasyon, oksiyüriazis.