Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymoprotein nedir?

zymoprotein : n. biochem. Katalizar protein.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


erectility : n. Kabarma yeteneği, dikleşme yeteneği.


gastroplication : n. Mide genişlemelerinde uygulanan bir ameliyat tekniği.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hydroxyurea : n. Ağız yoluyla kullanılan bir ilaç.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


intraocular : a. Göziçi.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


odontolith : n. Diş taşı.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


pneometer : n. see: Spirometer.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.


rhabdophobia : n. Değnek ve benzer şeylerdenaşırı korkma, özellikle değnekle dövülmekten aşırı ürkme.


rhinism : n. Genizden konuşma.


sclerodesmia : n. Bağların sertleşmesi.


sialitis : n. Tükürük bezi iltihabı.