Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymoprotein nedir?

zymoprotein : n. biochem. Katalizar protein.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coition : n. See: Coitus.


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


gastrojejunostomy : n. Mid ile jejunum arasında gerçekleştirilien cerrahi anastomoz.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


hygienic : a. Sıhhi.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


lien : n. Dalak.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.


solid : n. 1. Sulp, katı, pek; 2. Cisim, sulp cisim.


streptococcemia : n. Kanda streptokokların bulunması.


superfibrination : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu hali.


tapiroid : a. Tapir burnuna benzer.


tectorium : n. (pl. Tectoria). Corti zarı.