Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zymoplastic nedir?

zymoplastic : a. Maya yapan, mayalandıran, maya oluşturan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


ciliate : a. Kirpikli.


circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


distrix : n. Saçların uç kısımlarından kırılması.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


fenestrate : v. Dlik açmak.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


illness : n. Hastalık.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


lymphadenography : n. Lenf düğümünün, radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, lenfadenografi.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


monatomic : a. Tek atomlu.


parasalpingitis : n. Fallop tübü (tuba uterina) çevresindeki dokuların iltihabı, parasalpenjit.


perionychia : n. Perionychium'un iltihabı.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.


psychotonic : a. Zihni kuvvetlendirici, zihni uyarıcı.


septicemia : n. Kanda hastalık yapıcı bakterilerin bulunması ile müterafık tablosu, septisemi.