Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymoplastic nedir?

zymoplastic : a. Maya yapan, mayalandıran, maya oluşturan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


elixir : n. biochem. İksir.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


hypothalamus : n. Hipotalamus


hysteromyotomy : n. Sert bir tümörü çıkarmak için uterusu kesme ameliyesi.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


lien : n. Dalak.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


marrow : n. İlik, medulla.


methadone : n. Sedatif etkisi daha az olan, morfin benzeri bir sentetik ilaç.


monocrotism : n. Kalbin her atımına tek nabız atımının eşlik edişi monokrotizm (Kalbin her atımında sfigmogram'da tek dalga izlenir).


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.