Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymoplastic nedir?

zymoplastic : a. Maya yapan, mayalandıran, maya oluşturan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


ectoblast : n. See: Ectoderm.


exo : pref. Dışında, dışarda.


exfoliatie : a. 1. Pul pul veya ince tabakalar halinde dökülme gösteren, dökülücü; 2. dükölmeye sebep olan.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


hyperergasia : n. Aşırı fonksiyonel faaliyet.


hyperglycinemia : n. Serumda fazla miktarda glisin bulunması.


immunotherapy : n. Bağışıklık sağlamak için yapılan tedavi.


kleptomaniac : n. Kleptomani hastası.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


paraphilia : n. Cinsel sapıklık, parafili.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


platyhieric : a. Geniş sağrılı.


postorbital : a. Orbita arkası, orbita arkasında.