Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymoplastic nedir?

zymoplastic : a. Maya yapan, mayalandıran, maya oluşturan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


keratoscleritis : n. Kornea ile skleranın iltihabı.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


meniere's disease : n. Orta kulaktaki zar labirentin, ayrı sıvı mevcudiyetine bağlı olarak gerilmesi.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


orthotherapy : n. Vücudun duruşunu düzelterek yapılan tedavi.