Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zymophyte nedir?

zymophyte : n. Fermantasyon yapan mikrop, zimofit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


bromic : a. Brom'la ilgili.


chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


clairvoyance : n. Normal olarak göze görünmeyenşeyleri görme,fevkalade görme hassası, başkasının düşüncesini okuma hassası.


compatible : a. Kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen, uyumlu şekilde birarada bulunabilen.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


utriform : a. Şişe şeklinde.


hematocolpos : n. Vagina içinde kan toplanması hali.


malignity : n. See: Malignancy


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


microinvasion : n. Cüz'i yayılma, malign hücrelerin ancakkendisine komşu dokuya çok az miktarda yayılma göstermesi.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


perichoroidal : a. Koroidi saran.


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.