Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zymophyte nedir?

zymophyte : n. Fermantasyon yapan mikrop, zimofit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blow : v. Üflemek, dışarıya doğru kuvvetle soluk vermek.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


myelogonic : a. Miyelogona ait.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


rhinopharyngeal : a. Burun ve gırtlağa ait.


rumenitis : n. Geviş getiren hayvanların mide iltihabı.


seropneumothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve serum toplanması.


sialology. : n. Salyabilim, tükürük bilgisi, siyaloloji.


siderocyte : n. İçinde hemoglobin yapısına girmemiş demir bulunan kırmızı seri hücresi.


steariform : a. Yağa benzeyen.


stenosal : a. 1. Stenoz'la ilgili; 2. Stenoz'un sebep oludğu, stenoz'a bağlı.


stomenorrhagia : n. See: Stomatorrhagia


sulfate : n. & v. Sülfat, sülfürik asit tuzu, sülfürik asitle karıştırmak, kibritiyet hasıl etmek.