Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymophyte nedir?

zymophyte : n. Fermantasyon yapan mikrop, zimofit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


chondroblastoma : n. Uzun kemiklerin epifizlerindeki kondroblastlardan gelişen, kıkırdak kıvamında iyi huylu tümör.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


espundia : n. Güney Amerika'da görülen muko-kutanöz bir leishmaniasis.


gyration : n. Dönme, dairesel hareket gösterme.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


perirectal : a. rektumu saran.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.


plication : n. 1. Kıvrım, kat; 2. Kıvrılma, katlanma; 3. Duvarlarında kıvrılar oluşturmak suretiyle organ hacmini küçültme ameliyatı.


resonator : n. 1. Sesi aksettirici alet veya cisim; 2. Bir devredeki belrili frekanstaki titreşimleri diğer bir devreye geçiren alet.


roentgenoscopy : n. Radyoskopi, flöroskopi.


sclerectasia : n. Sklera fıtığı.