Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymophyte nedir?

zymophyte : n. Fermantasyon yapan mikrop, zimofit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


cytocentrum, : n. see: Centrosome.


detoxify : v. See: Detoxycate.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


hypercholesterolemia : n. Kanda kolesterol fazlalığı.


lechopyra : n. Genital enfeksiyona bağlı doğum sonu ateşlenme, lohusalık huması.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


peptid(e) : n. biochem. Aminoasit ihtiva eden bir bileşim olup, sentetik olarak yapılmış veya proteinlerin hidrolizinden meydana gelmiştir.


pilonidal : a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.


pimelosis : n. 1. Doku hücrelerinde veya hücreler arasında yağ toplanması, yağlı dejenerasyon; 2. Vücutta yağ dokusunun artışı, yağlanma, şişmanlık.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


polydipsia : n. Çok su içme, aşırı susuzluk hissi, susama


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.