Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zymophore nedir?

zymophore : n. Enzimin aktif kısmı, zimofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


fibrinoplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


perisplenitis : n. Dalağın periton yüzeyinin iltihabı, perisplenit.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.