Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymophore nedir?

zymophore : n. Enzimin aktif kısmı, zimofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


elongated : a. Uzamış, uzun.


enterocolostomy : n. İncebarsak ile kolon arasında ameliyatla ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


expulsion : n. 1. Dışarı atma, dışarı itme; 2. Dışarı atılma, dışarı itilme.


excernant : a. Boşaltıcı


fellation : n. Penisin cinsel eş tarafından ağıza alınması, penisin ağız ve dil yoluyla uyarılmas4.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


osseous : a. Kemikli, osseus.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


pigment : n. 1. Boya maddesi, vücuttaki bütün renkli maddeler; 2. Hayvan veya bitki dokularına renk veren madde, pigment (boya), pigmentum.