Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymophore nedir?

zymophore : n. Enzimin aktif kısmı, zimofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cream : n. Kaymak.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


desiccation : n. Kurutma.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


in utero : a. See: intrauterine.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.


prosopantritis : n. Alın sinüslerinin iltihabı.


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.