Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zymophore nedir?

zymophore : n. Enzimin aktif kısmı, zimofor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


brachymetropia : n. See: Myopia.


capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


conductivity : n. İletkenlik


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


hypopharynx : n. yutakaltı.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


otor : a. Kulağa ait.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


pharyngonasal : a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.


pigmentation : n. 1. Boyama; 2. Cildin normal renkte olması veya başka bir renk alması, pigmantasyon.


premonitory : a. Önceden haber veren.