Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymometer nedir?

zymometer : n. Fermantasyon derecesini ölçme aleti, zimometre,zimosimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


oligodontia : n. Az dişlilik.


ovariopathy : n. Yumurtalık hastalığı.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


poikilo : pref. See: Poikil