Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymometer nedir?

zymometer : n. Fermantasyon derecesini ölçme aleti, zimometre,zimosimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


comissurotomy : n. Fibröz bantların veya halkaların cerrahi olarak kesilmesi.


disturbance : n. Rahatsızlık.


ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


panplegia : n. Her iki kol ve bacağı tutan felç.


panto- : pref. See: Pant-.


perimyositis : n. Kası saran bağ dokusu iltihabı, perimiyozit.


phlebomanometer : n. Ven tansiyonunu ölçme aleti.


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


revaccination : n. Aynı aşıyı ikinci defa yapma, aşı tekrarı.


sleeptalking : n. Uykuda konuşma,