Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymometer nedir?

zymometer : n. Fermantasyon derecesini ölçme aleti, zimometre,zimosimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennothorax : n. Göğüste mukus birikimi, özellikle bronş ve alveollerde mukus toplanması.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


crutchpalsy : n. El bileğinin parmakların ve başparmağın ekstensor adalelerinde görülen felç durumu.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


device : n. Araç, alet.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


nephratonia : n. Böbreğin görev gücünün azalması, böbrek yetmezilği.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


paraproctium : n. Rektumv e anüsü çevreleyen bağ dokusu.


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.