Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymome nedir?

zymome : n. biochem. Bir enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


foraminous, foraminated : a. Delikli.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


pyramid : n. Konik tepe (kabartı), koni biçiminde tümsek, piramid.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.