Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zymome nedir?

zymome : n. biochem. Bir enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


hypodynamia : n. Kuvvetin anormal şekilde azalması, kuvvetsizlik, hipodinami.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


phalangeal : a. Falanksa ait.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.