Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymome nedir?

zymome : n. biochem. Bir enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


cascara : n. Purgatif etkisi olan bir bitki kabuğu, akdiken kabuğu, kronik kabızlıklarda kuru ekstresi tablet halinde sıvı ekstresi ise eliksir şeklinde kullanılır.


continence : 1. Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme; 2. İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği.


costiveness : n. Kabız, inkibaz.


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


justo minor : a. Normalden veya mutatdan küçük.


meningina : n. Arachnoid ve pia mater.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.