Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zymome nedir?

zymome : n. biochem. Bir enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


circumocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


hybridism : n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


Kretschmer's Personality Types : a. 1. Yuvarlak bir baş ve gövde, küçük el ve ayaklar; 2. İnce, uzun kafalı, dar göğüslü ve şizofreniye yatkın olan bir tip.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


microsurgery : n. Ameliyat esnasında binoküler ameliyat mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim, genellikle kulak ameliaytlarında başvurulan bir yöntem.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


phacocele : n. Göz merceği fıtığı.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


psychogeriatrics : n. İhtiyarlara yapılan ruhi ve akli tedavi.