Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zymome nedir?

zymome : n. biochem. Bir enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


olfactus : n. Koku duyusu.


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


retinochoroiditis : n. Retina ve koroidin iltihabı.


squama : n. (pl. squamae). 1. Bağa, sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü; 2. Pul, pulsu.


steat(o)- : pref. Yağ.


steroidogenesis : n. Steroid yapıda bileşik meydanag elmesi, salgı bezi tarafından steroid yapıda hormon oluşturulması.


sulphafurazole : n. Etki sahası geniş olan, ancak çözünürlüğünün yüksek oluşu nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bir sulfonamid.


tetrastichiasis : n. Kirpiklerin sağda ve solda ikişer sıra göstermesi hali.


thalamic : a. Talamusa ait, tahalmicus.