Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymolysis nedir?

zymolysis : n. biochem.Enzimatik sindirim, zimoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocrural : a. Kol ve bacakla ilgili.


carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


dysmelia : n. Kol veya bacaklarda görülen noksanlk.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


leptothricosis : n. Leptothrix cinsi bakterilerin meydana getiridği hasatlık.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


metabolite : n. Metabolizmadan gelen (doğan) madde, metabolit.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


periaortic : a. 1. Aort yakınında, aort'a komşu, aort'a bitişik, 2. Aort'u çevreleyen.


perioosteits : n. See: Periostitis.


sanguifacient : a. Kan yapıcı, kant aşıyıcı.


self-hypnosis : n. Kendi kendine telkin ile hipnoz meydana getirme.