Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymolysis nedir?

zymolysis : n. biochem.Enzimatik sindirim, zimoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


imperfection : n. Kusur, eksiklik, yetersizlik.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


pinworm : n. kıl kurdu adıyla anılan küçük kurt. Enterobius vermicularis.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


pseudohemoptysis : n. Ağzından akciğer kaynaklı olmayan kan gelme.


pseudohypertrophic : a. 1. Psödohipertrofi ile ilgili, 2. Psödohipertrofi gösteren, psödohipertrofi ile belirgin.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.