Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymolysis nedir?

zymolysis : n. biochem.Enzimatik sindirim, zimoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


glossoplasty : n. Dilin plastik ameliyatı.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


intarcystic : a. Mesane veya kist içinde olan.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


lupoid : a. See: lupiform.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.