Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymolysis nedir?

zymolysis : n. biochem.Enzimatik sindirim, zimoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiospasm : n. Oesophagus ile mide arasında bulunan kardiak sfinkterin spazmı.


catamenia : n. Regl, kadınların aybaşısı, adet, hayız.


daphnin : n. biochem. defne kabuğundan elde edilen acı bir glikozid, dafnin (C15H16O9H25).


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


intracorporeal : a.Vücut içi, vücut içinde.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


proprietary : a. Bir tek şahıs veya müessese tarafından yapılıp satılabilen.


stridulous : n. Islık şeklinde, ıslık niteliğinde.


sudamina : n. Ter lekesi, isilik.


sulfadiazine : n. biochem. Müessir kemoterapötik bir sülfamittir (C10H16N4O2S).


thrombectomy : n. Tıkaç çıkarma ameliyatı, trombektomi.