Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymolysis nedir?

zymolysis : n. biochem.Enzimatik sindirim, zimoliz.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


cholecystogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.


electropyrexia : n. Elektrik araçlarla yüksek beden ısısı meydanag etirme.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


gynandroid : n. Erkeklik niteliklerini taşıyan bir dişi.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hydrencephalitis : n. Hidrosefalus'ta kafatası içinde toplanan sıvının, beyin zarlarıyla beraber iltihabı.


hypomastia : n. Memelerin anormal küçüklüğü, küçük memelilik, hipomasti.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


intraocular : a. Göziçi.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


neurocentrum : n. Omur cismi.


oculomotor : a. 1. Göz küresinin hareketleriyle ilgili; 2. Göz küresini hareket ettirici; 3. Üçüncü kafa çifti (nervus oculomotorius) ile ilgili.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


pedio : pref. See: Ped-.


periurethral : a. Uretrayı saran.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.