Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymology nedir?

zymology : n. biochem. Fermantasyon bölgisi, mayalanma bilimi, zimoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


decidualitis : n. Desidüa'nın patolojik değişikliklerle belirgin bakteriler etkisiyle oluşan iltihabı.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


menorrhagia : n. Adet kanamasının normalden fazla olması, aşırı mensturasyon, menoraji.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


pachyrhinic : a. Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


radiodontist : n. Diş radyoloğu.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.


spissated : a. Koyulaşmış koyu (kesif) hale gelmiş veya getirilmiş.