Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymology nedir?

zymology : n. biochem. Fermantasyon bölgisi, mayalanma bilimi, zimoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocynth : n. Citrullus colocynhtis (acı elma)'in, kuvvetl imüshil etkisi gösteren kurutulmuşham meyvası.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


crystalloiditis : n. Göz merceğinin (lens) iltihabı


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hypersalivation : n. See: Ptyalism.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


meibomitis : n. See: Meibomianitis.


midmenstrual : a. İki adet arası.


nurse : n. 1. Hastabakıcı, hemşire; 2. Hastaya veya bebeğe bakmak. Hastanın bakım hizmetlerini görmek; 3. Emzirmek, meme vermek.


ore : n. Maden cevheri.