Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymology nedir?

zymology : n. biochem. Fermantasyon bölgisi, mayalanma bilimi, zimoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.


chromobacterium : n. Protoplazmalarında pigment ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


esophagospasm : n. Özofagus spazmı.


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


helminthhagogue : n. Parazit düşürücü ilaçlar.


histoplasma : n. Bir mantar türü,histoplam.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


lukewarm : a. Ilık, orta derecede sıcak, ne sıcak ne soğuk (sıvı hakkında); 2. İsteksiz, gayretsiz, kayıtsız, gevşek.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


pareira : n. 1. Chondodendron tomentosum kökü; 2. Müdrir ve kuvvet ilacı olarak kullanılır.