Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymology nedir?

zymology : n. biochem. Fermantasyon bölgisi, mayalanma bilimi, zimoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


inframaxillary : a. Çenealtı.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


kwashiorkor : n. Genellikle çocuklarda protein eksikliğine bağlı olarak gelişen yagyın ödem, kansızlık ve deri lezyonları ile belirgin hastalık tablosu (özellikle tropikal Afrika ve Hint adalarında görülür).


mastoidale : n. Mastoid çıkıntının en alt noktası.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


parotiditis : n. Parotid bezi'nin iltihabı.


phrenicosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


polymorphocellular : a. Çok şekilli hücreleri olan.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


rectal : a. Rektum ait,rectalis.