Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymology nedir?

zymology : n. biochem. Fermantasyon bölgisi, mayalanma bilimi, zimoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


dentoalveolitis : n. Periodontitis simplex


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


insoluble : a. Erimez.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


metastatic : a. Metastaza ait.


microbial : a. See: microbic.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.


phlebotome : n. Venleri açmakta kullanılan cerrah bıçağı, damar neşteri, flebotom.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


subperitoneal : a. Periton altı, periton altında bulunan.


syphilography : n. Frengiden bahseden kitap.