Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zymogen nedir?

zymogen : n. biochem. İnaktif halde bulunan bir enzimi aktif hale geçiren prekürsör.

Lav zymogen : biochem. Midede bulunan ve mide asidi tesiriyle lab ferment haline dönüşen proenzim.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


liponephrosis : n. Lipoid nefroz.


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


rachioplegia : n. Omurga (belkemiği) felci.


retromorphosis : n. Daha erken bir safhaya dönüşme.


revulsant : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç).


scratches : n. At ayaklarına arız olan egzemalı iltihap.