Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zymogen nedir?

zymogen : n. biochem. İnaktif halde bulunan bir enzimi aktif hale geçiren prekürsör.

Lav zymogen : biochem. Midede bulunan ve mide asidi tesiriyle lab ferment haline dönüşen proenzim.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

climate : n. İklim, hava.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


empiric : a. 1. görgü'ye dayanan, ustadan görme, ampirik; 2. Ampirik tıp okuluna mensup kimse, bu okula göre hekimlik yapan kişi.


flax : n. Keten, keten bitkisi.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


peritonism : n. Peritoniti andıran fakat peritonda iltihap bulunmayan peritoneal belirtiler, peritonizm.


phenformin : n. Antidiabetik.


phlebectasia : n. Damar açılması (genişlemesi), flebektazi.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


potassium : n. biochem. K sembolü ile bilinen, atom no: 19 ve atom ağırlığı 39.096 olan kimyasal element, potasyum.


raffinose : n. biochem. Pamuk tohumunda ve pancar küsbesinde bulunan bir şeker, meltoz.