Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymogen nedir?

zymogen : n. biochem. İnaktif halde bulunan bir enzimi aktif hale geçiren prekürsör.

Lav zymogen : biochem. Midede bulunan ve mide asidi tesiriyle lab ferment haline dönüşen proenzim.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinolysis : n. Kanser hücrelerinin herhangi bir etken (röntgen ışınları, ilaç v.s.) ile tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


choleraic : a. Koleraya ait.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


dermic : a. Cildi, derisel.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


infarct : n. Enfarktüs.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


maltose : n.biochem. Maltoz, malt şekeri.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


oxalism : n. Oksalik asit veya oksalatla zehrilenme.


oxycinesia : n. Hareket halinde duyulan ağrı.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).