Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymogen nedir?

zymogen : n. biochem. İnaktif halde bulunan bir enzimi aktif hale geçiren prekürsör.

Lav zymogen : biochem. Midede bulunan ve mide asidi tesiriyle lab ferment haline dönüşen proenzim.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


duplicitas : n. Çift olma, iki misli bulunma.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


funic : a. Kordon (funis) a ait.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hierophobia : n. Kutsal şeylerden aşırı korkma.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


mustine : n. hodgkin hastalığında ve bazı lösemi şekillerinde yavaş intravenöz infüzyon şeklinde verilen sitotatik bir ilaç.


ophthalmometer : n. Gözün kırılma (refraction) derecesini 8gücünü) ölçen alet, oftalmometre.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.


periconchal : a. Konkayı saran.


pruritic : a. 1. Şiddetli kaşıntı (pruritus) ile ilgili; 2. Şiddetli kaşıntıya sebep olan, kaşıntılı.