Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zymocyte nedir?

zymocyte : n. Maya yapan organizma, zimosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


coalescence : n. Birleşme, kaynaşma, normalde ayrı iki parçanın birbiriyel birleşmesi.


dietetic(al) : a. Diyete ait.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


keratopathy : n. Kornea'ya ait herhangi bir hastalık.


oculomotor : a. 1. Göz küresinin hareketleriyle ilgili; 2. Göz küresini hareket ettirici; 3. Üçüncü kafa çifti (nervus oculomotorius) ile ilgili.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


pressoreceptive : a. Basınca hassas olan.


proctocystotomy : n. Mesane taşını rektum yolu ile çıkarma ameliyesi, proktosistotomi.


psychosomatic : a. 1. Ruh ve beden arasındaki ilişki ile ilgili; 2. Zihni ve ruhsal faktörlerden vücut işlevlerini etkilemesi ile beliren, psikosomatik.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.


rhizo : pref. Kök anlamına önek.


rigidity : n. Sertlik, rijidite.


ring : n. 1. Halka; 2. Dairesel (halkası) organ.