Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymocyte nedir?

zymocyte : n. Maya yapan organizma, zimosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


drepanocytemia : n. Orak hücreli anemi. See: Sickle-cell anemia.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


girdle : n. Kuşak kemer.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


mammogram : n. Mammografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, meme filmi.


orchioncus : n. Testis tümörü.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


protean : a. Şekil değiştiren, mütehavvil.


pultaceous : a. 1. Lapa şeklinde, lapası; 2. Yumuşak,özlü, etli.


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.


rectococcypexy : n. Rektum'un dikişle koksiks'e tesbit edilmesi, rektokoksipeksi.