Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymocyte nedir?

zymocyte : n. Maya yapan organizma, zimosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


grind : n. Öğütme, ezme.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


leptocephalus : n. Leptosefali gösteren kişi.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


porosis : n. 1. İltihabi sertlik, proma; 2. Kırık kemik uçlarının kaynaşmasını sağlamak üzere granülasyon odkusu (callus) oluşması; 3. Küçük boşluklar oluşması, özellikle kemikte küçük boşluklar oluşması ile belirgin durum.


progaster : n. Embriyo'da barsağı meydana getirecek olan boşluk şeklinde taslak, barsağın ilk şekli.


psychiatry : n. Akıl hastalıkları bilimi, psikiyatri.


saphena : n. Safen siniri ve toplardamarı (bacak), safen.


sirenomelia : n. İki bacağın doğşutan birbirine yapışık oluşu.


splenolysis : n. Dalak dokusunu yokeden lizin.