Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zymocyte nedir?

zymocyte : n. Maya yapan organizma, zimosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.


bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.


coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


glycerin : n. biochem. Tatlı merhem, gliserin (C3H8O3).


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


hemochromatosis : n. Demir metabolizması ile alakalı konjenital bir bozukluk nedeniyle, cildin koyu kahverengi olması ve karaciğerde siroz gelişemsi.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


perilabyrinthitis : n. Labirenti saran dokuların iltihabı


polysensitivity : n. Aşırı duyarlık.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


proprioceptor : n. Kas, kiriş ve eklemlerde bulunan ve vücudun gerilim ve durumu hakkında bilgi veren hassas sinir ucu.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.