Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymocyte nedir?

zymocyte : n. Maya yapan organizma, zimosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyl : n. biochem. Hemen hemen bütün organik asitlerde olan COOH radikali.


ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


tepp : n. "Tetra ethyl proyphosphate" kelimeleri için kullanılan kısaltma.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


perineurium : n. Sinir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.