Bugün : 18 Mart 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zymic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

zymic : a. enzimlere veya mayalanmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemurgy : n. biochem. Tarım ürünlerinin yiyecek veya giyecek işlerinden ayrı maksatlara kullanılmasını inceleyen kimya dalı.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


ectropic : a. 1. Dışa dönmüş, dışa çevrilmiş, 2. Herhangi bir kısmın dışa dönüşüyle ilgili.


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


iritic : a. İris'le ilgili.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


lupiform : a. Lupusa benzer.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.