Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymic nedir?

zymic : a. enzimlere veya mayalanmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodiasis : n. Cestoda takımı parazitlerin barsaklarda sebenp olduğu enfeksiyon, sestod enfeksiyonu.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


gristle : n. Kıkırdak.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


monoparesthesia : n. Tek taraflı parestezi.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


paunch : n. Şişman karın.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


phlebocyssis : n. Bir solüsyonun bir ven içine sokulması.


pneumonorrhaphy : n. Akciğer dikilmesi.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.


radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.


salicylanide : n. biochem. Mantarlara karşı kullanılan pembe billüri madde (C18H12No2).