Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zymic nedir?

zymic : a. enzimlere veya mayalanmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


encephalomyelitis : n. Beyin ve omuriliğin iltihabı, ensefalomiyelit.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


gargling : n. Cee: gargarism.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


malocclusion : n. Çiğneme sırasında dişlerin kapanmaması.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


mucin : n. Sümük.


opaqueness : n. Donukluk.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


pharyngoparalysis : n. Yutak kasları iltihabı, farengoparalizi.


plioerection : n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


psychoplegia : n. Birdenbire, hastalık şeklinde beliren zihin durgunluğu, zihin gücünün aniden azalma göstermesi, psikopleji.