Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zymic nedir?

zymic : a. enzimlere veya mayalanmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


demonstrator : n. Göstererek öğreten kişi, deneysel olarak anlatan öğretmen, demonstratör.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


gravitational : a. Yerçekimi etkisi altında kalan yerçekimine bağlı olarak meydana gelen.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


leukomatosis : n. Çok sayıda beyaz lekeler oluşması (Kornea veya uterus serviksinde olduğu gibi).


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


multi- : pref. Çok, mülti.


myocardiopathy. : n. Kalp kasını tutan herhangi bir sebepl gelişen miyokart hastalığı, miyokardiozis.


nidus : n. (pl. Nidi). Kuşuyvası (beyinciğin altyüzünün iki tarafındaki çukurlardan biri), nidus avis.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


pyarthrosis. : n. Eklem boşluğunda cerahat toplanması, ipyartroz.


rectosigmoid : n. Rektuma ve sigmoid kolona ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.