Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymic nedir?

zymic : a. enzimlere veya mayalanmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


elinguation : n. Dilin ameliyatla çıkarılması.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


locomotory : a. See: locomotive


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.


pneumonomycosis : n. Akciğerlerin mantarlı hastalığı.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


proctalgia : n. Rektum ağrısı, rektalji.