Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zymase nedir?

zymase : n. biochem. Enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


choletherapy : n. Safranın ilaç olarak kullanılması.


conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


metacarpectomy : n. Metakarp kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


nephrostomy : n. Böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma, nefrostomi.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


oscitation : n. Esneme, oscitatio.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


oxophenarsine hydrochloride : biochem. Spiroket hastalıklarında kullanılan beyaz kokusuz toz (C6H6AsNO2.HCı).


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.