Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymase nedir?

zymase : n. biochem. Enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


digastric : a. İki karınlı (göbekli).


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


hysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


impervious : a. See: İmpermeable.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


oesophagus : n. See: Esophagus.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.