Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zymase nedir?

zymase : n. biochem. Enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


mia socket : Göz çukuru.


fibroadenia : n. Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.


goitre : n. Tiroid guddesinin büyümesi.


insulinogenesis : n. Pankreas'ta insülin oluşması.


hemianacusia : n. Tek kulağın işitmemesi, tek kulak sağırlığı.


hyperlutemia : n. Kanda aşırı miktarda progesteron bulunuşu.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


karyozoic : a. Hücre nüvelerinde bulunan ve yaşayan (protozoidler gibi).


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


latissimus : a. En geniş.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.


retinal : a. Retinaya ait.