Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zymase nedir?

zymase : n. biochem. Enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


comminuted : a. Parçalanmış.


dermocyma : n. İçinde daha küçük diğer bir fetüs ihtiva eden hilkat garibesi.


eusitia : n. Normal iştih.


female : n. Dişi, kadın.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


lusus : n. Oyun, spor.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.


puerperium : n. 1. Lohusalık zamanı; 2. Doğumdan sonra jenital organların eski durumlarını alıncaya kadar geçen zaman.


sialogogic : a. Tükürük salgısını artırıcı.


seelipgn sickness : n. Afrikada endemik olarak bulunan bir hastalık.


syncytioma : n. Uterus duvarının büyük sinsisyum hücreleriyle enfiltre olması ile müterafık tümör.