Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zym(o)- nedir?

zym(o)- : pref. 1. Enzim; 2. Mayalanma, maya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


cytoplast : n. See. cytoplasm.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


erotic : a. Aşk veya cinsel iktidara ait, erotik.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.


methylpentynol : n. Kısa etkili bir sedatif.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.


protoplast : n. Bir hücrede bulunan protoplazma.


rat : n. Fare, sıçan.


reflexogenic : a. Refleks aksiyon meydana getiren.


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.