Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zym(o)- nedir?

zym(o)- : pref. 1. Enzim; 2. Mayalanma, maya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathe : v. Teneffüs etmek.


carbohydrate : n. biochem. Karbon hidrat.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


gyrectomy : n. Beyin kıvrımının ameliyatla çıkarılması.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


mandible : n. Altçene (kemiği), mandibula.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


neurogangliitis : n. Sinir ganglionunun iltihabı, nörogangliit.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.