Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zym(o)- nedir?

zym(o)- : pref. 1. Enzim; 2. Mayalanma, maya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


ferrum : n. biochem. Demir.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


muscular : a. Kasa ait, adali, kaslı, kasıl, müsküler, muscularis.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


nucleotoxic : n. Bazı ilaçlar, toksinler ve viruslar gibi, hücre nüvesi için zararlı olan maddeler.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


pneumophone : n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.


pyrexia : n. 1. Humma, ateş; 2. Vücut ısısının normalden fazla olması hali, pireksi.


schultz-charlton reaction : n. Kızıla benzer döküntüleri olan bir hastada, iyileşmiş bir vakadan alınan serumun cilde zerkedilmesi sonucunda meydana gelen renk açılması.