Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zygote nedir?

zygote : n. İki gametin birleşmesinden meydana gelen organizma, zigot, döllenmiş yumurta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


carboniferous : a. biochem. Kömür hasıl eden, kömürlü, karbonlu.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


deglutition : n. Yutma.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


galactotrophic : a. Süt salgılanmasını uyarıcı, süt çıkışını artırıcı.


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


hilum : n. See: Hilus.


hypertonic : n. Solüsyonların fazla kesafette olması, hipertonik.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


myomelanosis : n. kas melanozu.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.