Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygote nedir?

zygote : n. İki gametin birleşmesinden meydana gelen organizma, zigot, döllenmiş yumurta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


mycologist : n. Mikoloji mütehassısı.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.


poli(o) : pref. Gri madde.


postero- : pref. Arka, arkasında.


protozoon : n. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma.


psychocoma : n. Melankoli.


sapremia : n. 1. Kan zehirlenmesi; 2. Yaranın kana karışması.


sauriosis : n. Keratitis follicularis.


silicatosis : n. Silikat tozlarının teneffüsünden ileri gelen akciğer hastalığı.