Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygote nedir?

zygote : n. İki gametin birleşmesinden meydana gelen organizma, zigot, döllenmiş yumurta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


cryptorchism : n. Testislerin torbalara kadar inemeyip yolda takılıp kalması, kriptorşidi.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


guanidine : n. biochem. Aminokarbomik asidin bazı (NH:C (NH2)2).


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


intrapleural : a. Plevraiçi.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


red : a. 1. Kırmızı, kızıl, al; 2. Kırmızı boya (See: A Glossary of Chemistry).


spur : n. Mahmuza benzer sivri kemik parçası.


steatoid : a. Yağa benzeyen.


stuporous : a. 1. Bilinç uyuşukluğu ile ilgili, stupor'la ilgili; 2. Stupor gösteren, stupor'la belirgin.