Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zygosity nedir?

zygosity : n. Birleşme, döllenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


encephalolith : n. Beyin taşı.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


french chalk : n. Pudra.


subinflammation : n. Hafif seyreden iltihap, hafif iltihaplanma.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


icterus : n. Sarılık, ikter.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


patten : n. Kısa bacağı yüksletmek amacıyla ayak altına yerleştirilen destek.