Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zygosity nedir?

zygosity : n. Birleşme, döllenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


enteron : n. Barsak


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


hydrous : a. biochem. Sulu, terkibinde su bulunan.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


intralobar : a. Lob içi, lob içinde.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.


rhinodynia : n. Burun ağrısı.


schizomycetes : n. Tüm bakterileri (Bk. bacteria) içine alan sınıf, bakterilerin sebep olduğu.