Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zygosity nedir?

zygosity : n. Birleşme, döllenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.


chiroplasty : n. Eldeki bir kusuru düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat, estetik ameliyatı.


dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


education : n. Eğitim, öğretim.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


hypnosis : n. Uyku hastalığı, hinoz.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


microdont : a. Çok küçük dişli.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.