Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zygosity nedir?

zygosity : n. Birleşme, döllenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


cytopoiesis : n. Hücrelerin oluşması, hücrelerin gelişmesi.


diverticulectomy : n. Divertikülün ameliyatla çıkarılması.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


melanoplakia : n. Ağız mukozasında pigmentli lekeler bulunması.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


neurasthenia : n. Heyecandan doğan sinir zayıflığı, nevrasteni.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.