Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zygosity nedir?

zygosity : n. Birleşme, döllenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


gonococcic : a. See gonococcal


hydrostatics : n. makina biliminin sıvılar dengesinden bahseden dalı.


incompetent : a. 1. Yetersiz, kifayetsiz; 2. Akıl hastalığı sebebiyle hareket ve davranışlarından sorunlu olmayan, cezai ehliyeti bulunmayan.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


pan- : pref.Bütün.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


pericardosis : n. Perikard hastalığı.


polyarteritis nodosa : Vücudun çeşitil bölgelerindeki küçük arterlerde yaygın iltihap odakları ile belirgin zaman zaman ateşin eşlik ettiği kronik damar hastalığı.


pseudogeusia : n. Sebepsiz tat duygusu.


relieve : v. Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak.