Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zygoneure nedir?

zygoneure : n. Diğer sinir hücrelerini birleştiren hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celioscope : n. Karın duvarından sokularak karın boşluğu ve bu boşluktaki organları gözle muayenede kullanılan ucu ışıklı boru şeklinde alet, selyeskop.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


endometrectomy : Rahim mukozasının ameimlyatla çıkarılması, endometroktomi.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


heminephrectomy : n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


intrapartum : a. Doğum sırasında.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


refreshing : a. Hayat verici, canlandırıcı, kuvvetlendirici.