Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygomorphism nedir?

zygomorphism : n. Birbirine benzer yarımlara bölünebilme,zigomorfizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


funk : n. Korku.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


hypotonia : n. Tonusun azalması, hipotoni.


lobulus : n. See: Lobule.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


metaprotein : n. biochem. Bir proteine asit veya alkali tesiri ile meydana gelen madde.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


organo- : pref. Organla ilgili.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


puriform : a. İrinsi, cerahata benzeyen.


redintegration : n. 1. Herhangi bir uyarı sonucu geçmişteki bir olay veya olayların zihinde tekrar canlanması, geçmişin hatırlanması; 2. İyileşme, sıhhatini kazanma; 3. Harabiyete uğrayan herhangi bir şeyin düzelmesi, özellikle harabiyete uğrayan oduk veya organın kendisini onararak normal duruma dönmesi.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.