Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygomorphism nedir?

zygomorphism : n. Birbirine benzer yarımlara bölünebilme,zigomorfizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calefacient : a.&n. 1. Sıcaklık yapan, sıcaklık veren; 2. Vücuda uygulandığı zaman sıcaklık hissine sebep olan madde.


bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


monopolar : a. Tek kutuplu.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


organo- : pref. Organla ilgili.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.