Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zygomorphism nedir?

zygomorphism : n. Birbirine benzer yarımlara bölünebilme,zigomorfizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


gangrenous : a. Gangrenli.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


lepromatous leprosy : Deri üzerinde basilden zengin, sınırları belirsiz çok sayıda yumuşak nodüllerle belirgin kolaylıkla bulaşabilen lepra şekli;


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


necrotic : a. 1. Nekroz'la ilgili; 2. Nekroz gösteren, nekroz'la belirgin.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


phensuximide : n. Petit mal tedavisinde kullanılır.


plessor : n. See: Plexor.