Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

zygomorphic, zygomorphous nedir?

zygomorphic, zygomorphous : a. Birbirine benzer yarımlara bölünebilen, zigomorfik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


dytransin : n. Orta etkili bir iltiab giderici.


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


epidermoma : n. Deri üzerinde hücre artımı ile meydana gelen sigil, nasır vb. oluşum.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


hypochromic : n. Renk veya pigmentasyon bozukluğu.


ligamentous : a. 1. Bağsı; 2. Bağlı, 3. Bağa ait.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


paratonsillar : a. Bademciklerin yakınında, bademiklere komşu, bademciklere bitişik.


platyhieric : a. Geniş sağrılı.


platypellic : a. geniş havsalalı.


polychiria : n. İkide nfazal el bulunması hali.