Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zygomorphic, zygomorphous nedir?

zygomorphic, zygomorphous : a. Birbirine benzer yarımlara bölünebilen, zigomorfik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptic : a. 1. Katalepsi ile ilgili; 2. Katalepsi'ye sebep olan; 3. Katalepsi gösteren, katalepsili kişi.


cholate : n. biochem. Kolik asit tuzu, kolat


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


ethoheptazine : n. Adale spazmını gideren analjezik.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


manus : n. El.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.


potable : a.&n. 1. İçilebilir, içilir; 2. (pl.) Meşruabt.