Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zygomatic nedir?

zygomatic : a. Elmacık kemiğine ait,zygomaticus.

zygomatic bone : See: Zygoma.


zygomatic arch : Elmacık kavsi (yayı), arcus zygomaticus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blephar : pref. 1. Göz kapağı anlamına önek; 2. Kirpik anlamına önek.


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


framework : n. 1. Sun'i diş takımı (protez)'nın, destek görevi yapan metal kısmı; 2. Organın ödev gören oluşumlarına destek görevi yapan doku kitlesi, stroma.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


hysterospasm : n. Rahim (uterus) spazmı, histerospazm.


iodinophilous : a. İyot boyası ile kolayca boyanabilen.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.