Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygomatic nedir?

zygomatic : a. Elmacık kemiğine ait,zygomaticus.

zygomatic bone : See: Zygoma.


zygomatic arch : Elmacık kavsi (yayı), arcus zygomaticus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calor : n. Isı, irtihalen önde geln yerel belirtilerinden birisi.


calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


coxofemoral : a. Kalça kemiği ve femurla ilgili kalça ve uyluk'la ilgili.


desensitize : 1. Nevrastenik halden muaf kılmak; 2. Duyarlığını azaltmak.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


myeloradiculitis : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin iltihabı, miyeloradikülit


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.


sacro : pref. Sakruma ait.


scleriritomy : n. Sklera ve iris ameliyatı.


sole : n. Ayak tabanı.


sphygmoscope : n. Bazı görünür hale getiren alet.