Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zygomatic nedir?

zygomatic : a. Elmacık kemiğine ait,zygomaticus.

zygomatic bone : See: Zygoma.


zygomatic arch : Elmacık kavsi (yayı), arcus zygomaticus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


deadly : Öldürücü, şiddetli


diascopy : n. Deri üzerindeki lezyonların diaskop ile muyaneesi.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


hyperglycosuria : n. İdrarda çok fazla şeker bulunması.


hyperorexia : n. Aşırı iştah, doymaz iştah.


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


mosquito : n. Kan emici bir sinek, sivrisinek.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


prosopectasia : n. Yüz büyümesi, büyük yüzlülük.


ptyaloreaction : n. Salyada apılan bir reaksiyon


tachyphaga : n. Yeme çabukluğu, çabuk yeme, takifaji.