Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zygoma nedir?

zygoma : n. (pl. zygomata). Elmacık (yanak) kemiği, os zygomaticum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


peeper : n. Soyunan kadınları veya cinsel ilişkileri gizlice seyreden kimse, dikizci.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.


scaphocephalic : a. Kayık şeklinde kafası olan, kayık kafalı, skafosefal.


simplex : a. tek maddeden oluşmuş, basit, sade


sinistral : a. Sol tarafa ait.


sporulate : v. Spor meydana getirmek, spor oluşturmak.