Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zygoma nedir?

zygoma : n. (pl. zygomata). Elmacık (yanak) kemiği, os zygomaticum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


deja vu phenomenon : n. Beynin temporal lobundan kaynaklanan epilepsiler'de ve belirli epileptik durumlarda görülen hatırlama olayı.


dipsotherapy : n. Vücuda giren sıvı miktarının azaltılmasını hedef alan tedavi metodu (Bazı hastalıklarda uygulanır).


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


inapetence : n. İştahsızlık.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


pregnancy : n. Gebelik.