Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygoma nedir?

zygoma : n. (pl. zygomata). Elmacık (yanak) kemiği, os zygomaticum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondric : a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


laryngopathy : n. Larenks hastalığı, larengopati.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


omacephalus : n. Başı ve kolları bulunmayan hilkat garibesi.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


otocephalus : n. Otosefali gösteren hilkat garibesi.


palingraphia : n. Yazıda kelime veya harflerin birçok defa tekrarı, palingrafi.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


pyelostomy : n. Piyelonun drenajla ameliyatı, piyelostomi.