Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygodactyly nedir?

zygodactyly : n. See: Syndactylia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerato : n. Boynuz.


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


infirmary : n. 1. Hastane; 2. Klinik; 3. Revir.


intarcutaneous : a. Deri içi.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.


pilonidal : a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.


progenital : a. Cinsiyet organlarının dış tarafında, dış cinsiyet organları üzerinde.


pseudochromesthesia : n. Sesleri renk olarak alan hissiyet bozukluğu.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


psycho : pref. & a. Psiko: 1. Akıl, ruh, hayat; 2. Ruhi.


scoliosis : n. Omurganın yanlara doğru çarpıklığı, belkemiğinin, yan kıvrımı, skolyoz.