Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zygodactyly nedir?

zygodactyly : n. See: Syndactylia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hematonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan bulunması, hematonefroz.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


malleation : n. El kaslarında seğirme ve spastik kasılmalarla belrigin durum.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.