Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zygodactyly nedir?

zygodactyly : n. See: Syndactylia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


dyspepsia : n. Hazımsızlık, dispepsi.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


exodic : a. See: Efferent.


phrenocostal : n. Diafragma ve kaburgalarla ilgili.


hemianacusia : n. Tek kulağın işitmemesi, tek kulak sağırlığı.


hystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


paracentral : a. Merkeze yakın, merkeze bitişik.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.