Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zygocyte nedir?

zygocyte : n. See: Zygote.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


cataleptoid : n. See: Cataleptiform.


celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


element : n. biochem. element, eleman, unsur.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


hernia : n. Fıtık, herni.


humidity : n. Rutubet, nem.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


phagomaniac : n. Boğazına düşkün, obur ,yeme hastası.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.