Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zygocyte nedir?

zygocyte : n. See: Zygote.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


cold : n. Nezle.


collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


dialytic : a. biochem. Diyalize ait.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


glans : n. (pl. glandes). See: Gland.


glycogen : n. biochem. Nişasta gibi beyaz ve erimez bir maded (karaciğer ve diğer dokulardan çıkarılır), glikojen (C6H10O5).


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


iridic : a. İrise ait, iridicus.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


porotgraphy : n. Opak madde zerkederek yapılan kapı toplar damar radyografisi, portografi.