Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zygocyte nedir?

zygocyte : n. See: Zygote.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


graduate : n. 1. Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı; 2. Diplomalı.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


hydrocarbon : n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.


irradiate : v. Işınla tedavi etmek.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


restlessness : n. Durmaksızın hareket gösterme, bu nitelikte belirgin aşırı huzursuzluk.


sexless : a. ne erkek ne dişi özellği gösteren, cinsiyetsiz.