Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zygion nedir?

zygion : n. Zigomatik kavsin en yan noktası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


dermocyma : n. İçinde daha küçük diğer bir fetüs ihtiva eden hilkat garibesi.


disintoxication : n. See: Detoxication.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


euthenics : n. Çevre şartlarını daha elverişli kılarak nesli düzeltme bilimi.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.