Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zygapophysis nedir?

zygapophysis : n. Omurun eklem çıkıntısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


bromatoxism : n. See: Bromatotoxism.


cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


cicatricial : a. Sikatrise ait.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


hard : a. Şiddetli, ağır.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


malt : n. Çimlendirilmiş arpa tohumlarının kurutulmasıyla elde edilen madde (Tedavide sindirimi uyarıcı olarak kullanılır).


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


oothec- : pref. Yumurtalık anlamına önek.


paracanthoma : n. Epidermis'in alt tabakası (Malpighi tabakası)'ndan gelişen tümör.


sideropenia : n. Vücdun ve kanın demirsiz kalması, vücut veya kanda demir azalması, sideropeni.