Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zygapophysis nedir?

zygapophysis : n. Omurun eklem çıkıntısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


farcinoma : n. At çıbanı, farsinom.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hemogastric : a. Midenin içine kan akmasına seep olan.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


konimeter : n. See: Konometer.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


myelinated : a. Miyeli kılıfına sahip, çevresind miyelin tabakası bulunan (sinir lifi hakkında).


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


neurological : a. Nevroljiye ait.


ophthalmomalacia : n. Gözküresinin anormal yumuşaklığı.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.