Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygapophysis nedir?

zygapophysis : n. Omurun eklem çıkıntısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


dacry : pref. Gözyaşı.


electroretinogram, E.R.G. : n. Faaliyet halinde ve retina tarafından meydana getirilen elektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi.


emedullate : v. İlikten mahrum etmek, iliksizleştirmek.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


hypercholesterolemia : n. Kanda kolesterol fazlalığı.


hyperpyretic : a. 1. Yüksek ateşle ilgili, 2. Yüksek ateş gösteren; 3. Yüksek ateşe sebep olan.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


otoneurasthenia : n. Kulak hastalığından doğan nevrasteni.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


parasympatholytic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini yok eden.


pharmaceutic(al) : a. Eczacılığa ait, ilaç kullanışına ait ispençiyari, ecza (ilaç) ile ilgili.


polymorphocellular : a. Çok şekilli hücreleri olan.


prostrate : a. Bitkin, tükenmiş, ileri deercede halsiz.