Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zygal nedir?

zygal : a. 1. Boyunduruk şeklinde; 2. Boyunduruk şeklide organa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


collagenous : a. 1. Kollajen ihtiva eden, kolaljen'den yapılı; 2. Kollajen oluşturan.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


diaper : n. Bebek bezi.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


iodimetry : n. Herhangi bir bileşik veya karışımdaki iyot miktarının ölçülmesi.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


postnecrotic : a. Nekroz sonu, nekroz sonrası.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


protozoa : n. pl. Hayvansal hayatın en küçük çeşiid, tek hücreli organizmalar.


pruriginous : a. Prürigo tabiatında olan.


pylephlebectasis : n. Kapı toplardamarın genişlemesi.


reagency : n. biochem. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza tesiri karşısında reaksiyon.