Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zygal nedir?

zygal : a. 1. Boyunduruk şeklinde; 2. Boyunduruk şeklide organa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


dendritic ulcer : n. Ağaç dallanmasına benzer kollar gönderen linear korneal ülser.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


dicephalous : a. İki başlı olan.


disintoxication : n. See: Detoxication.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


hawking : n. Öksürerek boğazdaki balgamı dışarı çıkarma, öksürme suretiyle boğazı temizleme.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


latissimus : a. En geniş.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


lithotomist : n. Taş çıkarma ameliyatını yapan cerrah.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


patricide : n. 1. Bir kimsenin babasını öldürmesi; 2. Baba katili (kişi).


pollute : v. Kirletmek, bulaştırmak.


subrectal : a. Rektum altında


supraspinous : a. Kemiğin dikensi çıkıntısı üstünde.


temporomandibular : a. Şakak kemiği ve altçeneye ait.


thermogenics : n. Haraket husulü ilmi, termojeni.