Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zygal nedir?

zygal : a. 1. Boyunduruk şeklinde; 2. Boyunduruk şeklide organa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


subinvolution : n. Eksik gerileme.


head : n. Baş, kafa.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


ill : a. Hasta.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


osteal : a. Kemikli.


pampinocele : n. See:Varicocele.


papulation : n. Deri üzerinde çoksayıda papül oluşması.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


pneumono : pref. Akciğer, akciğerle ilgili