Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zygal nedir?

zygal : a. 1. Boyunduruk şeklinde; 2. Boyunduruk şeklide organa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropody : n. El ve ayaklarda bulunan nasırların deri kalınlaşmalarının, iltihabi şişliklerin ve tırnaklarla ilgili durumların tedavisi.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


tenontagra : n. Kiriş veya kirişleri tutan gut hastalığı.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


monoplegia : n. Bir tarafın veya bir kas grubunun felci, monopleji.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


pons : n. (pl. pontes). Köprü.


rheonome : n. Bir sinirde tahrişin sonucu tayin eden alet.


semis : adv. Yarı (m).


somatopsychosis : n. 1. Organik sebebe bağlı herhangi bir hastalık, somatik bozukluğun belirtisi olan ruhsal hastalık, somatopsikoz; 2. Bedensel bir hastalığa eşlik eden ruhsal hastalık.