Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zyg(o)- nedir?

zyg(o)- : pref. Birleşmiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


duhammel's operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


electuary : n. toz haline getirilmiş etkili maddenin bal veya şurupla karıştırılmasından oluşan macun kıvamında ilaç.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.


jumentous : n. Hayvan idrarı kokusuna sahip, hayvan idrarı kokusu veren.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


pinto : n. See: Pinta.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.


priapitis : n. Penis iltihabı.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


rhizome : n. Bir bitkinin yeraltı gövdesi, kök gövde, rizom.


sabina : n. Özellikle Güney Avrupa memleketlerinde yetişen "Juniperus sabina" adlı bitkinin dal ve filizleri (Uterus kasını kontraksiyona yöneltici etkisi sebebiyle düşük yaptırıcı veya adet söktürücü olarak kullanılır).