Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zyg(o)- nedir?

zyg(o)- : pref. Birleşmiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


dyschromia : n.Cildin anormal pigmantasyonu.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


insoluble : a. Erimez.


macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.


mesenterectomy : n. Mezenterin ameliyatla çıkarılması.


mucin : n. Sümük.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


panosteitis : n. Kemiği meydana getiren bütün oluşumların beraberce iltihaplanması.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


pulicosis : n. Sinek ısırıkları sonucu cilt tahrişi.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.