Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zyg(o)- nedir?

zyg(o)- : pref. Birleşmiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


chorioretinitis : n. Choroid ve retina tabakalarının birlikte iltihabı.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


melanoid : a. Melanoza veya melanine benzer.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.


pestis : n. Veba. See: Plague.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


phenoxybenzamine : n. Raynaud hastalığında kullanılan çevresel bir damar genişletici.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


pott's fracture : n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.


production : n. Meydanag elme, olma, oluş husul, oluşum, prodüksiyon.