Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoxicide nedir?

zoxicide : n. Zehirleri yenen ilaç (madde).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


esoethmoiditis : n. Etmoid sinüslerinin iltihabı.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.