Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zosteriform nedir?

zosteriform : a. Herpes zoster şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


hysterolity : n. Uterus taşı.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


lipocatabolic : a. Yağ katabolizmasına ait.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


orbitosphenoid : a. Göz çukuru ve sfenoid kemikle ilgili.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


pharmacodiagnosis : n. İlaçların teşhiste kullanılışı.


pododynia : n. Ayak ağrısı.