Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zosteriform nedir?

zosteriform : a. Herpes zoster şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


coition : n. See: Coitus.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


income : n. Vücuda giren gıda.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


neuropapillitis : n. Göz papillasının iltihabı, nevropapilit.


perisigmoiditis : n. Sigmoid dirseği zarının iltihabı.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.


protist : n. Tk hücreli hayvan veya bitki.


sexual : a. Cinsi, cinsel, seksüel.


subcortical : a. Beyin orteksi altında.


succorrhea : n. tabii salgının normalden fazla olması.