Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zosteriform nedir?

zosteriform : a. Herpes zoster şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteatoma : n. Kese içinde bulunan ve kolesterol ihtiva eden selim bir tümör.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


muscarinism : n. Muskarin zehirlenmesi.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


photophthalmia : n. Yüksek elektrik ışığında, elektrik veya oksijen kaynağında ve karda çıplak gözle çalışanların gözlerinde meydana gelen bir çeşit göz hastalığı, fotooftalmi.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


sebolith : n. Yağ bezi taşı.


serofibrinous : a. Hem seröz hem de fibrinli olan.


spermatocele : n. Haya şişmesi, tunica vaginalis içinde sperma birikmesi, spermatosel