Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zootoxin nedir?

zootoxin : n. biochem. Yılan, akrep ve örümceklerin vücudunda meydana gelen ve bir hemotoksin ile bir nörotoksinin karışımından ibaret olan zehirli madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


eucalyptol : n. biochem. Ökaliptus yağından elde edilen renkli sıvı (C10H180).


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


gastroplegia : n. Mide fecli.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


mesenteric : a. see: Mesaraic


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


neuronosis : n. Sinirsel kaynaklı herhangi bir hastalık, sinir hastalığı.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.


parasynapsis : n. Meyotik hücre bölünmesinde homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi.