Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zootomy nedir?

zootomy : n. Hayvan anatomisi veya disseksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirospasm : n. El kaslarının ağrılı kasılması, özellikle devamlı yazı yazan kimselerde gelişen el spazmı.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


hypogenesis : n. Kusurlu oluşan, oluşum anomalisi, hipojenez.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


myelemia : n. kanda ilik hücrelerinin bulunması, miyelemi.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


obeliac : a. Obelyona ait.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


pressoreceptor : n. Atardamarların duvarında bulunan ve kan basıncına hassas olan oluşum.


pyometra : n. Rahim (uterus)'de cerahat toplanması.


resonance : n. Sesi aksettirme, rezonans.