Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zootomy nedir?

zootomy : n. Hayvan anatomisi veya disseksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


monocrotism : n. Kalbin her atımına tek nabız atımının eşlik edişi monokrotizm (Kalbin her atımında sfigmogram'da tek dalga izlenir).


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


neuranagenesis : n. Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi, harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


psychotonic : a. Zihni kuvvetlendirici, zihni uyarıcı.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.


sacrocoxitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.


schizophrenosis : n. Şizofreni grubundan herhangi bir hastalık.