Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zootomy nedir?

zootomy : n. Hayvan anatomisi veya disseksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


non repetatur : n. See: Non repetat.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


rhizo : pref. Kök anlamına önek.


rifampicin : n. Antibiotik, ilaçlara dirençli tüberkülozun tedavisi için kullanılır.