Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zootomy nedir?

zootomy : n. Hayvan anatomisi veya disseksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


hemochromatosis : n. Demir metabolizması ile alakalı konjenital bir bozukluk nedeniyle, cildin koyu kahverengi olması ve karaciğerde siroz gelişemsi.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


maidism : n. See: Pellagra.


metachronous : a. See: Metachronic


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


myelocystocele : n. Omuriliğin kistik tümörü, miyelosistosel.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.


petrositis : n. Şakak kemeği kaya parçasının ihtilabı.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.


polyclinic : n. Çeşitli hastalıkların tedavisine mahsus hastane, poliklinik.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.