Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zootomy nedir?

zootomy : n. Hayvan anatomisi veya disseksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


colo(u)r : n. 1. Renk; 2. Boya.


endochondral : a. kıkırdak içinde (yerleşmiş veya gelişmiş).


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


inructation : n.Aşırı miktarda hava yutma.


leukemogen : a. Lösemi yapan madde, lökemojen.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


microblast : n.Gelişmemiş kan yuvarı.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


pasteurizer : n. Pastörizasyon için kullanılan özel alet, pastörizasyon makinası, pastörizör.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.


phatne : n. Diş çukuru.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.