Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zootomy nedir?

zootomy : n. Hayvan anatomisi veya disseksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


dermic : a. Cildi, derisel.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


phthisis : n. Verem, ftizi.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


hip : n. Kalça.


hydrophilic : a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


neuroticisim : n. Anormal veya aşırı sinirin tamiri.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.