Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zootomy nedir?

zootomy : n. Hayvan anatomisi veya disseksiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


chill : n. Titreme, üşüme, ürperme, vücudunda soğukluk hissetme, titreme ve üşüme hissi ile belirgin geçici nöbet.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


couveuse : n. Yenidoğan'ın özellikle erken doğmuş bebeğin konulduğu inkübatör, küvez.


direction : n. Yön, doğrultu, istikamet, directio.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


pretarsal : a. Tarsus kemiği önünde bulunan.


ringworm : n. 1. Halka halinde çıkan bir cilt hastalığı; 2. Umumiyetle çocuklarda görülen kellik.


sclerokeratoiritis : n. Sklera, kornea ve iris iltihabı.