Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zootherapeutics nedir?

zootherapeutics : n. Hayvan hastalıklarının tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


epiglottic : a. Epiglota ait, epiglotticus.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


kalium : n.See: Potassium.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.


pole : n. Kutup, polus.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


pyknomorphous : a. Hücrenin boyanan kısımlarını kesif ve homojen olarak ihtiva eden.


rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).


rhinalgia : n. Burun ağrısı.


sinistrocular : a. Sol gözü daha kuvvetli olan.


sporozoon : n. Sporozoa sınıfı herhangi bir parazit.


sweat. : n. v. 1. Ter; 2. Terlemek.


tetartocone : n. İki loplu bir dişin arka iç lobu.