Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zootherapeutics nedir?

zootherapeutics : n. Hayvan hastalıklarının tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsuloma : n. Böbrek kapsülünden gelişen tümör.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


polychroma : n. Renk oluşumunun çoğalması, polikromi.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.