Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zootherapeutics nedir?

zootherapeutics : n. Hayvan hastalıklarının tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


choleric : a. Safralı.


chondroporosis : n. Kıkırdakta yer yer küçük boşluklar oluşması, kıkırdağın gözenekli durum alması (Bu durum kemikleşme esnasında normaldir, bazan patolojiksebeplerle de oluşur).


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


intraligamentous : a.Bağ içi, bağ içinde, özellikle ligamentum latum'un iki yaparğı arasında.


neuritic : a. Nevrite it.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


perirhinal : a. Burun etrafında, burnu saran.


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


postpuberty : n. See: Postpubescence.


preagonal : a. Komadan hemen önce.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.


rectitic : a. Rektite ait.


scrotum : n. Testisleri içinde bulunduran torba, husye torbası, testis (haya) torbası, skrotum.


sphincter : n. Vücuttaki boşluk veya kanalların ağızlarını büzmeğe yarayan halka biçimi kaslar, büzgen kas, sfinkter, muscluus sphincter.


supracranial : a. Kafatasının üst yüzeyinde bulunan.