Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zootherapeutics nedir?

zootherapeutics : n. Hayvan hastalıklarının tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


brim : n. Boşluk gösteren bir oluşumun giriş kısmını çevreleyen kenar, boşluk ağzı.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


gonarthritis : n. diz eklemi iltihabı.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


megaloglassia : n. See: macroglossia.


neoarthrosis : n. Anormal eklem, kırık bölgesinde meydanag elen sahte eklemler gibi.


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.