Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoosterol nedir?

zoosterol : n. Hayvan kaynaklı sterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


diarrheal : a. Diyareye ait.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


hematosteon : n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


metacarpectomy : n. Metakarp kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


optometer : n. Görme kuvvetini ve alanını ölçme aleti, optometre.