Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoosterol nedir?

zoosterol : n. Hayvan kaynaklı sterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


dizzy : a. Baş döndürücü, sersemletici.


dytransin : n. Orta etkili bir iltiab giderici.


external : a. Dış, dışyan, harici.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


myocardial : a. Miyokarda ait.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.