Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoosterol nedir?

zoosterol : n. Hayvan kaynaklı sterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brain : n. Beyin.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


coxitis : n. Kalça kemiği iltihabı.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


periaortic : a. 1. Aort yakınında, aort'a komşu, aort'a bitişik, 2. Aort'u çevreleyen.