Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoosterol nedir?

zoosterol : n. Hayvan kaynaklı sterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


bloodless : a. Kansız.


carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


chloroma : n. Yüz, kafa kemikleri ile vertebralar üzerinde çok sayıda sarı-yeşil renkli tümöral büyümelerin mevcut bulunduğu patolojik durum.


chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


consumptive : a. Veremli.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


flatus : n. 1. Hafif yel; 2. Mide veya karında gaz.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


leukoencephalitis : n. Beynin beyaz cevherinin iltihabı, lökoensefalit.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


orthotherapy : n. Vücudun duruşunu düzelterek yapılan tedavi.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.


photoptometry : n. Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarının fotoptometre aracılığıyla ölçülmesi, fotoptometri.


psychics : n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi, ruhbilim, psikoloji.