Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoosterol nedir?

zoosterol : n. Hayvan kaynaklı sterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


eccyesis : n. Dış gebelik.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


gnathodynia : n. Çenede hissedilen ağrı, çene ağrısı.


phrenoptosis : n. Diafragma'nın, gevşeme sebebiyle aşağıya sarkması, diafragma prolapsusu, frenoptoz.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


improvement : n. İyiye doğru gitme, düzelme.


linseed : n. Keten tohumu.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.


pseudohypertrophy : n. Ödev gören doku dışındaki hipertrofi nedeniyle organ hacminin artması, yalancı hipertrofi (organda sadece bağ dokusu artar ve bu durum görev yapan kısımda işlevin azalmasına sebp olur).


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.