Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zoospore nedir?

zoospore : n. Kirpiklerle hareket eden spor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


curative : a. Tedavi edici, hastalığı iyileştirici.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


enteromyiasis : n. Barsaklarda yerleşen sinek larvalarının meydana getirdiği hastalık.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


subfascial : a. Fasya altı, fasya alıtnda bulunan.


subgingival : a. Dişeti altında.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


gustation : n. Tatma duyusu.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.