Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoospore nedir?

zoospore : n. Kirpiklerle hareket eden spor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centimeter : n. Metre'nin yüzde biri, santimetre.


coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


epistrophic : a. Eksen kemiğe ait; epistrophicus.


laboratory : n. Laboratuvar.


gynandroid : n. Erkeklik niteliklerini taşıyan bir dişi.


hemometry : n. See: Hemoglobinometry.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


oxyuride : n. Oxyuris cinsi herhangi birparazit, kıl kurdu.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.