Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoospore nedir?

zoospore : n. Kirpiklerle hareket eden spor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cremnophobia : n. Uçurum ve benzeri sarp yerlerden aşırı korkma.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


heteroplasia : n. Bir dokunun normalde bulunmaması gereken bir yerde gelişme göstermesi, normal dokuda başka cins doku hücrelerinin gelişmesi, heteroplazi.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


pedobaromacrometer : n. Bebeklerin boy ve ağırlığını ölçen alet.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


prochlorperazine : n. Penothiazine grubuna dahil bir ilaç.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.