Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoospore nedir?

zoospore : n. Kirpiklerle hareket eden spor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


disobliteration : v. Yeniden delik açma.


gastear : n. Mide.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


hex(a)- : pref. Altı.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


inhalant : a.&n. 1. Havayı içine çeken; 2. İçine doğru soluk çekme; 3. Solukla içeriye çekilen ilaç.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


katolysis : n. Bir bileşiğin daha basit parçalara ayrılması, özellikle gıda maddelerinin sindirim sisteminde daha basit parçalara ayrılması.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


paradidymal : a. Paradidime ait.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.


quartus : a. Dördüncü.