Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoospermia nedir?

zoospermia : n. Sperma sıvıda canlı spermatozoid bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clyster : n. Rektum yoluyla kalın barsağa sıvı sevketme, lavman, klizma.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


depth : n. Derinlik.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


fission : n. 1. Ortadan bölünme, ana hücrenin iki yeni hücre meydana getirmek üzere ortadan bölünmesi, bu şekilde kendisini gösteren eşeysiz üreme. (Protozoon'da görüldüğü gibi); 2. Bir elementin atom çekirdeğinin daha ufak zerrelere ayrılması;


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


fortuitous : a. Tesadüfi.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


lymphoidectomy : n. Lenf dokusunun ameliyatla çıkarılması, lenfoidektomi.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


mixture : n. Bir maddenin diğer bir madde ile karışımından meydana gelen terkip, karışım, mikstür.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.