Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zoospermia nedir?

zoospermia : n. Sperma sıvıda canlı spermatozoid bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


cortex : n. Kabuk, kortek, iki maddeden yapılmış organların çevredeki (dıştaki) maddesi.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


kinaesthesis : n. Devinduyum.


lienitis : n. Dalak iltihabı, splenit.


neurotension : n. See: Neuectasia.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


percept : n. Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


reflexograph : n. Bir refleksi kaydeden alet, refleksograf.


scapulovertebral : a. Kürek kemiği ve omurga ile ilgili.


sclerokeratoiritis : n. Sklera, kornea ve iris iltihabı.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.


silicones : n. Su çekme özelliği bulunmayan organik bileşikler.


skiametry : n. Gözde kırılma hatalarını meydana çıkarmak için yapılan muayene.


theloncus : n. Meme başı tümörü.


therapeutic(al) : a. 1. Tedaviye ait; terapötik; 2. Şifa verici, tedavi edici.