Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoospermia nedir?

zoospermia : n. Sperma sıvıda canlı spermatozoid bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


coagulant : a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, pıhtılaştırıcı; 2. Pıhtılaşmaya sebep olan, özellikle kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


geophagia : n. See: geophagism.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


mammography : n. Meme radyografisi.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


non compos mentis : a. Aklına malik değil, salim kafa ile olmayan.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


perobrachius : n. Kol ve bacakları şekil bozukluğu arzeden fetüs.


phonology : n. See: Phonetics.


rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).