Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoosperm nedir?

zoosperm : n. See: Spermatozoon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


cocoa : n. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, kakao.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


dentinogenesis : n. See: dentinification.


erythrocythaemia : n. Fazla miktarda alyuvar yapılması.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


intermedius : n.Ara.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


keraunoneurosis : n. Gök gürlemesi veya şimşek çakmasının sebep olduğu korkuya bağlı olarak gelişen nevroz.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


paragenetic : n. Melez.