Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoosmosis nedir?

zoosmosis : n. Protoplazmanın kandan dokulara geçmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


decline : v. Sıhhati bozulmak.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


mud : n. Çamur.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


myo-edema : n. Kas ödemi.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


oestradiol : n. Bir tür oestrogen, amenore, kraurosis, menopoz tedavisinde ve diğer oestrogen yetmezliğine bağlı durumlarda kullanılır.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


pharynolith : n. Yutak taşı.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.