Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoosis nedir?

zoosis : n. Hayvani maddelerden meydana gelen hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellous : a. Bünyesi sünger gibi olan.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


dipsotherapy : n. Vücuda giren sıvı miktarının azaltılmasını hedef alan tedavi metodu (Bazı hastalıklarda uygulanır).


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


pyemesis : n. Cerahat kusma.


rubrum : a. (pl. rubra). Kırmızı, ruber.