Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoosis nedir?

zoosis : n. Hayvani maddelerden meydana gelen hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


hypogenitalism : n. Cinsiyet organlarının gelişme yetersizliği gösterişi, cinsiyet bezlerinde salgı yetersizilği nedeniyle kişinin yetişkin çağa erişmesine rağmen cinsel organlarının gerekli büyüklüğü kazanamaması hali.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


intervertebral : a. Omurlararası.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


phytoplasm : n. Bitki protoplazması, fitoplazma.


podedema : n. Ayak ödemi, bir veya her iki ayağın ödemi.


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.


pseudocirrhosis : n. Perikardit sebebiyle meydana gelen karaciğer sirozu.