Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoosis nedir?

zoosis : n. Hayvani maddelerden meydana gelen hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


cerium : n. biochem. Ce işareti ile bilinen atom no: 58 ve atom ağırlığı: 140.13 olan kimyasal element, seryum.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


isochronous : a. See: isochronic.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


maxillitis : n. Üstçene kemiği iltihabı, maksilit.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


nomotopic : a. Nomotop, 1. Normal yerinde bulunan; 2. Olması gereken yerde meydanag elen.


panthodic : a. Tüm vücuda yayılan, bir merkezden çıkıp vücudun bütün kısımlarına dağılan.


rhinodynia : n. Burun ağrısı.