Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

zooscopy nedir?

zooscopy : n. 1. See: Zoopsia; 2. Hayvanlarda fizyolojik olayların gözlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carelitis : n. Kalb iltihabı.


Conn's syndrome : n. Fazla miktarda aldosteronun mevcut olması.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


elbow : n. Dirsek.


focal : a. Mihraki, odağa ait.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


gonycampsis : n. diz kavsi.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


metabolite : n. Metabolizmadan gelen (doğan) madde, metabolit.


myo : pref. Adale, kas.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.