Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zooscopy nedir?

zooscopy : n. 1. See: Zoopsia; 2. Hayvanlarda fizyolojik olayların gözlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


gastrolysis : n. Mide ile komşu oluşumlar arasındaki yapışıklıkların ameliyatla ayrılası.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


pseudorecation : n. Deri altına enjekte edilen test maddesinin niteliği ile ilgili olmaksızın diğer bir sebebe bağlı olarak meydana gelen reaksiyon, yalancı reaksiyon.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


rubrospinal : a. Kırmızı nüve ve omuriliğe ait.


salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.


serolysin : n. Kan serumu lizini.