Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zooscopy nedir?

zooscopy : n. 1. See: Zoopsia; 2. Hayvanlarda fizyolojik olayların gözlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


cephalgia : n. Baş ağrısı.


chromosome : n. Kromozom: Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe ayrılmak üzere iken aldıkları kısa, ucu kıvrık çubuk şekli, ki bunların sayısı hayvan ve bitki türüne göre her hücrede bellidir ve türlü yeteneklerin eyni bireylere geçmesine yarar.


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


pedatrophia, pedatrophy : n. Çocuklarda mesarika içindeki lenf düğümlerinin tüberkülozu olup sindirim bozukluğu yapar, pedatrofi.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


persecution : n. Eziyet, işkence.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


pyodermatitis : n. Piyojen enfeksiyondan ileri gelen cilt iltihabı, piyodermatit.