Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zooscopy nedir?

zooscopy : n. 1. See: Zoopsia; 2. Hayvanlarda fizyolojik olayların gözlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


blepharism : n. Göz kapaklarının istem dışı açılıp kapanması, istem dışı göz kırpma hareketleri gösterme.


course : n. Regl, adet görme, kadınlarda her dört haftada bir jenital organlardan kan gelmesi.


elastometer : n. Dokuların esneme yeteneğini ölçen alet.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


funic : a. Kordon (funis) a ait.


gibberish : n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma.


interior : a. 1. İç, dahili; 2. İç tarafta, içte.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


linseed : n. Keten tohumu.


mening(o) : pref. Meninksler.


occipitotemporal : a. Artkafa ve şakak kemiklerine ait.


pararectal : a. Rektum yakınında yer alan.