Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zooscopy nedir?

zooscopy : n. 1. See: Zoopsia; 2. Hayvanlarda fizyolojik olayların gözlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


decongestive : a. Konjesyonu azaltıcı.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


eupareunia : n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


intraligamentous : a.Bağ içi, bağ içinde, özellikle ligamentum latum'un iki yaparğı arasında.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


myelocyte : n. Miyelosit; 1. Beyaz seri kan hücrelerinden olup promiyelositten sonra gelen safhadaki hücre; 2. Sinir sisteminde gri madde hücresi.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


neuroretinitis : n. Görme siniri ve retinanın iltihabı.


nutation : n. Baş sarkması.


ophthalmus : n. Göz.


pancreatoduodenectomy : n. Pankreas'ın tümünün veya sadece baş kısmının duodenum'la birlikte çıkarılması, bu amaçla yapılan ameliyat.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


platypodia : n. Ayak tabanının düzlüğü, düztabanlık.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.


saline : n. & a. 1. Birkaç çeşit maden tuzu, tuz; 2. Tuzlu.