Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoopsychology nedir?

zoopsychology : n. Hayvan psikolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


cardioinhibitory : a. Kalb çalışmasını yavaşlatan veya durduran.


cytochylema : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hyaloplazma.


didymalgia : n. Testis ağrısı.


embryology : n. doğumdan önceki devrede gelişmeyi öğreten bilim, embriyoloji.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


imbalance : n. Dengesizlik.


insidious : a.Başlangıcı farkedilemeyen, sinsi (hastalık hk.).


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


lordoma : n. See: Lordosis.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.


orbitotemporal : a. Gözçukuru ve şakak bölgelerine ait.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


phytotherapy : n. Yalnız otlarla yapılan tedavi şekli, fitoterapi.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.