Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoopsychology nedir?

zoopsychology : n. Hayvan psikolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


gynecomastia : n. Erkek memelerinin aşırı gelişmesi, erkekte büyük memelilik, jinekomasti.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


opticist : n. Optik uzmanı.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


suprascleral : a. Skleranın dış yüzeyinde bulunan.


sycophancy : n. Mesuliyetsizlik, zihnen veya ahlaken başkasına tabi olma hali.


tannate : n. biochem. Tanik asidin tuzu.


thermoresistant : a. Yüksek ısıya dayanıklı.