Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoopsychology nedir?

zoopsychology : n. Hayvan psikolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


favus : n. Kel hastalığı.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


misogamist : n. Evlenmeden nefret eden kimse, mizogram.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


ovariosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü'nün beraber iltihabı, ovaryosalpenjit.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).


psychocatharsis : n. Kişide ruhsal gerginlik yaratan bilinçaltı korku ve komplekslerin açığa çıkarılması, kişideki ruhsal gerilimin bu yolla hafifletilmesi (Bu amaca hizmet eden bir psikoterapi yöntemi).


pyoplania : n. Cerahatin bir yerden başka bir yere göçetmesi.