Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoopsychology nedir?

zoopsychology : n. Hayvan psikolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncle : n. Birçok kıl folikülü ile çevrelerindeki dokuları ilgilendiren akut iltihabi durum, çıban.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


cicatricial : a. Sikatrise ait.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


etheriform : a. biochem. Eter şeklinde.


gastronomist : n. Midesine düşkün, yemek meraklısı, gastronom.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


mycocide : n. Mantarları öldürücü ilaç, mikosid


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


placental : a. Plasentayaait.


pseudacousma : n. Seslerin nitelik veya tınısında değişikliklere sebep olan işitme bozukluğu.


psychiatric : a. Psikiyatriye ait.


retromorphosis : n. Daha erken bir safhaya dönüşme.


salicin : n. biochem. Söğüt ve kavak ağaçlarının kabuk ve yapraklarından çıkarılan ve ilaç için kullanılan bir tuz (C13H18O7).