Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zoopsia nedir?

zoopsia : n. Hayvan hayalleri görmekle müterafık halüsinasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


cholilelithotripsy : n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.


clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


evocation : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer) ile devamlı temas suretiyle büyüme için gerekli enerjiyi devam ettirme.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


metatarsophalangeal : a. Metatars kemiğine ve falanksa ait.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


oculomycosis : n. Gözün mantarlı hastalığı.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pentamidine : n. Tyrpanosomiasis, leishmaniasis ve kala-azar tedavisinde kullanılan sentetik bir bileşik.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


phytochemistry : n. Bitki organizmasında seyreden biokimyasal olayları oknu alan bilim adlı, ibtki kimyası.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.