Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoopsia nedir?

zoopsia : n. Hayvan hayalleri görmekle müterafık halüsinasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardio : pref. Kalbe ait.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


corneoscleral : a. kornea ile sklerayı ilgilendiren, bu oluşumlarla ilgili olan.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


envelope : n. 1. Herhangi bir şeyi dıştan saran oluşum, zar örtü; 2. Sarmak, örtmek, etrafını çevirmek.


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


metachronic : a. 1. Farklı zamanlarda aynı safhalardan geçme; 2. Ayrı zamanlarda meydana gelen.


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


meter, metre : n. Metre, yüz santimetre boyunda ölçü.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


pedunculate : a. Sap gösteren, saplı.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.