Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zoopsia nedir?

zoopsia : n. Hayvan hayalleri görmekle müterafık halüsinasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprophiliac : n. Koprofili'ye müptela kişi.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


dysproteinemia : n. Serumproteinleri arasındaki normal dengenin bozulması, özellikle albumin-globulin oranındaki anormal değişme ile belirgin durum.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.


juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


piperazine : n. Yuvarlak solucanlara ve kılkurtlarına karşı aşırı derecede etkili olan anthelmentik.


puncture : n. Punctura; 1. Delme, ponksiyon; 2. Sivri bir şeyle açılan delik, sivri bir aletle yaralama.


pyelitis : n. Piyelon iltihabı, piyelit.


ruber : a. Kırmızı.


sporogony : n. Döllenmemiş bir spordan gelişme.


stamina : n. Kuvvet, dinçlik, gayret, enerji, dayanıklık, tahammül.