Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

zoopsia nedir?

zoopsia : n. Hayvan hayalleri görmekle müterafık halüsinasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


desiccate : v. Kurutmak.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


indurative : a. 1. Sertleşme ile ilgili; 2. Sertleşme gösterern; 3. Sertleşmeye sebep olucu, sertleştirici.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


movement : n. Hareket.


myelosclerosis : n. Omurilik veya kemik iliğin sklerozu.


pavilion : n. 1. Hastanelerde asıl binadan ayrı paviyon;2. Kulak kepçesi; 3. Fallop borusunun periton ağzı.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.


pladaroma : n. Gözkapağı üzerinde bulunan yumuşak tümör.


pleurisy : n. Plevra iltihabı, plörezi (plarit).


postero- : pref. Arka, arkasında.


predation : n. Birbirine karşı zararlı tesirelri olan fakat aynı zamanda birbirine muhtaç olan iki canlı türü arasındaki ilgi.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.