Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoopsia nedir?

zoopsia : n. Hayvan hayalleri görmekle müterafık halüsinasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


pneumolysis : n. Akciğerlerde kollaps meydana getirmek amacıyla her iki plevra yaprağının birbirinden veya dıştaki yaprağın göğüs cidarından ayrılması.


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


pseudocopulation : n. Hayvanlarda görülen bir cinsel birleşme şekli olup dişinin vücudundan yumurtalar dışarı atılırken serma sıvı yumurtaların üzrine dökülür.


rejection : n. 1. Aktarılan doku parçası veya organın alıcı vücudu tarafından kabul edilmemesi, aktarılan gref'in reddedilemsi; 2. Bazı hayvanlarda görülen annenin yavrusu ile ilgilenmemesi hali.