Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

zooplasty nedir?

zooplasty : n. Hayvan vücudundan alınan bir doku parçası ile insan vücudunun herhangi bir kısmını tamir etme, zooplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


gliacyte : n. See: gliocyte.


tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


metachromatic : a. 1. Aynı boya ile farklı renklerde boyanma bölgeleri gösteren; 2. Boya renginden değişik renkte boyanan.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


multigravida : n. Üç veya daha fazla doğum yapan kadın.


spissated : a. Koyulaşmış koyu (kesif) hale gelmiş veya getirilmiş.


stasis- : suff. İdame eden.