Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zooplasty nedir?

zooplasty : n. Hayvan vücudundan alınan bir doku parçası ile insan vücudunun herhangi bir kısmını tamir etme, zooplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


epifolliculitis : n. Saç folliküllerinin iltihabı, epifolikülit.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


exit : n. See: exitus.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


homogenetic : a. Hemcins olan.


homosexuality : i. Aynı cinse karşı cinsel arzular taşıma, homoseksüellik.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


phrenitis : n. Frenits, 1. Çılgınlık, cinnet; 2. Bilinç kaybı; 3. Beyin iltihabı; 4. Diyafram iltihabı.


poliosis : n. Saçın renksiz olması.