Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

zooplasty nedir?

zooplasty : n. Hayvan vücudundan alınan bir doku parçası ile insan vücudunun herhangi bir kısmını tamir etme, zooplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


flask : n. Şişe, balon.


fungus : n. (pl. Fungi). Sünger gibi kabarcık, yara etarfında veya deri üzerinde peyda olan mantar veya süngersi şiş, fongüs.


glandula : n. (pl. glandula).


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


mammillated : a. Memebaşı gibi çıkıntıları olan.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


mutualist : n. Mutualizm gösteren iki canlıdan her biri.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


nonspastic : a. See: Aspastic.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.


radiculomyelopathy : n. Sinir kökü ve omurilik hastalığı.


retroverted : a. Arkaya doğru eğilmiş.


selection : n. Sağlam veya kuvvetlileri yaşatıp zayıfları imha eden tabiat kanunu.


softener : n. Yumuşatıcı madde (Sert suyu yumuşatan kimyasal madde gibi).