Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zoophyte nedir?

zoophyte : n. Bitki şeklinde hayvan, zoofit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


frame : n. Beden, vücut.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


meteorotropic : a. Hava tesiri altında, hava tesiriyle


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.


pigment : n. 1. Boya maddesi, vücuttaki bütün renkli maddeler; 2. Hayvan veya bitki dokularına renk veren madde, pigment (boya), pigmentum.


progestational : a. Progesteron gibi tesik eden, gebeliği idame ettiren.


pylorostomy : n. Karın duvarı yolu ile pilorun içine delik açılması, pilorostomi


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.