Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

zoophyte nedir?

zoophyte : n. Bitki şeklinde hayvan, zoofit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


favus : n. Kel hastalığı.


fibralbumin : n. See: Globulin.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


manipulative : a. El hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


oligophrenia : n. Zeka gerilii, geri zekalılık, oligofreni.


oneiric : a. Ruyaya ait veya benzer, rüya nevinden.


pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.


porotgram : n. Portografiden elde edilen film.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


somatometry : n. Vücut ölçülerini tesbit etme.


succinylsulfathiazole : n. biochem. Barsaklarda gramnegatif basillere müessir olan sarı bilülri sülfamid.


thermometric(al) : a. Termometreye ait.


throbbing : n. Atma, nabız veya kalb atımı şeklinde ritmik atımg österme.