Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoophyte nedir?

zoophyte : n. Bitki şeklinde hayvan, zoofit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilitis : n. Dudağın veya dudakların iltihabı.


colauxe : n. Kolon genişlemesi (dilatasyonu).


colonalgia : n. Kolon'da hissedilen ağrı, kolonl ağrısı.


craniopagus : n. Kafataslarından birbirine tutunmuş yapışık ikizler, bu şekil ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


ethionamide : n. Sentetik olarak elde olan pahalı bir tüberküloz ilacı.


faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


helcoid : a. Yara gibi.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


paroral : a. Ağız yakınında, ağıza komşu.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


phytohormone : n. Bitki hormonu.


resorption : n. Emilme, rezorpsiyon: 1. Yemeklerin barsaklardan kana ve lenf yoluna emilmesi; 2. Eksüdaların emilmesi.


sensuality : n. Şehvet, kösnü.