Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoophobia nedir?

zoophobia : n. Hayvanlardan anormal şekilde korkma hali, zoofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


intermedius : n.Ara.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


joint : n. Eklem, oynak, mafsal, articulatio.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


pattern : n. 1. Yapılacak herhangi bir şey için model, örnek; 2. İzlenecek misal, izlenecek örnek; 3. Şekiller veya renkler dizisi, desen, motif (duvar kağıdı örneği gibi).


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


physostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.


phytobezoar : n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


rachitic : a. Çocuklarda kemik hastalığına ait, raşitik, kırbaya tutulmuş.


salubrious : a. Sıhhatli, sıhhate yarar, sıhhi.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.


scleritic : a. Sertleşmiş, sert.