Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

zoophobia nedir?

zoophobia : n. Hayvanlardan anormal şekilde korkma hali, zoofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


cannibal : n. Yamyam.


blephar : pref. 1. Göz kapağı anlamına önek; 2. Kirpik anlamına önek.


bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


cacidrosis : n. See: Kakidrosis.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


lactalbumin : n. Süt albümini.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;