Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

zoophobia nedir?

zoophobia : n. Hayvanlardan anormal şekilde korkma hali, zoofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


malacotic : a. Yumuşak.


myeloma : n. Omurilik tümörü, miyelom.


odontoplasty : n. See: Orthodontics.


orchidalgia : n. Testiste hissedilen ağrı, testis ağrısı, orşidalji.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


orthuria : n. Normal işeme.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


outlet : n. Dışarı çıkacak yer, yol, ağız, delik, mahreç.


parotid : a.&n. 1. Kulağın yakınında bulunan, kulağa yakın; 2. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


polyperiostitis : n. Çeşitli kemik periyost (dışzar) larının iltihabı, poliperiyostit.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


scaling : n. 1. Dişler üzerindeki birikinti maddeleri temizleme; 2. İnce tabaka halinde soyulma, pul pul dökülme.