Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

zoophobia nedir?

zoophobia : n. Hayvanlardan anormal şekilde korkma hali, zoofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


cutaneous : a. Deriye (cilde) ait, cildi, cutaneus


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


lymphogonia : n. Lenfatik lösemide görülen büyük nüveli büyük lenfositler.


maldigestion : n. Sindirim bozukluğu.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.


rectified : a. Tasfiye edilmiş, saf hale getirilmiş.


seminology : n. Meni (semen) in bilimsel incelenmesi, tohumbilim seminoloji.


shank : n. .1. Baldır; 2. Backa, incik, tibia.


shigella. : n. Shigella cinsi herhangi bir bakteri.